STALO SA

Vinš na Vianoce a do Nového roku 2024

Orechy, koláče, veršíky a vinš, všetko letí z neba ako oblak. Úvodné foto pre naše média čitateľom zdarma – posiela jeden dobrák! K tomu prikladá vinšovačku netradičného obsahu. S kominárom zalomeným do textu, spomienka na historickú minulosť, tiež netradičného stvárnenia i rozsahu. Keď čítate tieto riadky ide o neformálny, netradičný dar, všetko patrí čitateľom s podpisom autora, Jožko Mazár. Nie náhodou publikované v internetovom magazine – Priatelia Dukly – v rubrike Stalo sa, nech Vám počas sviatkov Vianoc a pri úprimnej vinšovačke Nového roka 2024 srdce radosťou, veselosťou, potešením zaplesá!

Kráča majster od komína, vinš vianočný pripomína. Okrem neho i Silvester skrýva v sebe veľkú nošu tradícií, vďaka nemu dostávate tento pozdrav z redakcií:

Zabudnime  na  smútok, zanechajme  zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi! Prichádza znova čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému nech sa plní túžba, aspoň malilinká.

Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k štedrovečernému stolu. Vinšujme si na Vianoce aj zdravé futbalové zvyky, nech už navždy nám pomiznú z ihrísk zlé pokriky. Nehorázne i vulgárne, veď buďme futbalová rodina, počnúc Novým rokom 2024, hneď keď odbije už prvá jeho hodina.

 Silvestrovská noc nech bude krásna s triezvou hlavou, na Nový rok si pripíjajte so slivovicou pravou. Pohár sektu zo šampusu tiež neroztrieska hlavu, spájaním  sa za ľudské dobro, v celom roku – zažívajte slávu! 

Veľa zdravia, šťastia, čitateľom, fair play krásne zvyky, na stôl novoročnú tortu, k tomu vinš pekný a úprimný, neformálny od tvorcov, magazínu Priatelia Dukly a tiež z Duklasportu!

Jaro Šiška, Jožko Ivan, Mazár Jožko, známi to propagátori Dukly aj prostredníctvom histórie, spolutvorcovia spomínaných internetových médií, aj takto nechcú porušiť a narušiť našich otcov a dedov, vinšovaním a zvykmi uchovávané tradície.