AKTUALITY MÉDIÁ

Krásna chvíľa s primátorom Jánom Noskom naplnená vďakou a láskou priateľstva

Foto: Ján Miškovič | Text pod foto: Aj takto sa patrí zdokumentovať prejav vďaky za futbalovú lásku a hodnoty, ktoré obsahujú v 30 ročnej histórii nezabudnuteľné cnosti. Úsmev na tvárach (zľava do prava) Jána Noska, Petra Benedika a Jozefa Ivana nie je vôbec náhodný. Je to svedectvo ľudskej vďaky za vďaku iným. Práve prostredníctvom, v tomto prípade, až rodinnej futbalovej lásky.

Medzinárodný halový futbalový turnaj o Pohár docenta Jozefa Vengloša v predvianočnom čase, bol v Banskej Bystrici za 30 rokov jeho organizovania pre mnohých, naplnenou túžbou priateľstva. Presne nespočítaných, ale počítaných prítomných priamych účastníkov tohto podujatia na tisícky. Je to futbalovo – spoločenské pole pôsobnosti, ktoré budú chcieť láskou osievať znova mnohí naďalej. Žať také plody s dušou vďačnosti ocenil na včerajšom prijatí Mgr. Petra Benedika, otca a realizátora tejto myšlienky a jeho mediálneho pomocníka PhDr. Jozefa Ivana, CSc., primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. V prítomnosti svojho viceprimátora, Ing. Martina Majlinga, okrem iného povedal:

Peter a Jožko, ďakujeme Vám, že už 30 rokov zviditeľňujete Banskú Bystricu. Naše mesto športu, mesto olympijských víťazov! Mesto úspešných ľudí, ktorí nás reprezentujú doma i za hranicami Slovenska. Banskú Bystricu . mesto s množstvom podujatí, ktoré sa tu organizujú. Niektoré patria medzi novinky, iné sa zas stali neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta.

Tradičný halový futbalový turnaj žiakov o Putovný pohár docenta Jozefa Vengloša je rozhodne jedným z nich.

Podujatie oslávilo minulý rok svoje 30. výročie a ja som rád, že dnes som sa mohol stretnúť s ľuďmi, ktorí stáli pri jeho zrode, teda práve s Vami. Ide o prvú novoročnú návštevu na pôde mestského úradu, na ktorej Vám želám všetko dobré do nového roka 2024.

Páni, nie vždy to bolo jednoduché. Aj napriek úskaliam či prekážkam ste to nevzdali, obetovali ste svoj voľný čas, rodinu, no najmä, dali ste do toho kus svojho srdca. Práve preto vám patrí v mene nás všetkých obrovská vďaka. Myslím si, že ste svojim odhodlaním, vytrvalosťou a hodnotami vzorom aj pre súčasné generácie.

Verím, že tradícia jedného z najkvalitnejších halových turnajov mládeže na Slovensku sa bude úspešne udržiavať i naďalej.”

Dôstojný, úprimný, láskavý súzvuk slov pre Mgr. Petra Benedika a PhDr. Jozefa Ivana, CSc., neprinášame aj v našom internetovom magazíne Priatelia Dukly náhodou. Je odrazom ocenenia ich nefalšovanej lásky k futbalu a jeho protagonistom. Lásky k deťom, ale aj k ich rodinám. Veď dejiny tohto podujatia píšu 14 ročné a mladšie deti, z ktorých sa mnohí stali dospelými, ba podaktorí aj v dresoch futbalových reprezentácií svojich krajín. Dosť dôkazov ako sa vďaka láske rodí čas, ktorý sa stáva udalosťou a z ktorého by sa históriou nemal vytrácať a nestrácať ani moment takého vzácneho, až rodinného priateľstva.