HISTÓRIA MÉDIÁ

Rozhovor o športe, ľudskom dobre, o úrade i všeličom inom

Foto: Ján Miškovič | Text pod foto: Pri tvorbe tohto rozhovoru sme mali najväčší problém, ktoré z tých najzaujímavejších fotografií umiestnime pre náš internetový magazín. Rozhodli sme sa pre tieto. Na úvodnej fotografii vidíme tých najznámejších. Zľava doprava ich zvečnil náš fotoreportér takto: Michal Martikán, Matej Tóth, Petra Vlhová, Elena Kaliská, Anastasiya Kuzmina.

To malé bakelitové čudo zazvonilo znova. Na druhej strane sa ozval hlas, ktorý si roky budem pamätať, i keď s pani Dankou Cibuľkovou sa viac stretávam na banskobystrických športoviskách, než v jej kancelárii. Ale aj kancelária vedúcej oddelenia športu na Mestskom úrade v Banskej Bystrici dokáže veľa prezradiť o jej vnútornom nastavení pre športové životy v meste pod Urpínom. Vstúpite do kancelárie a hneď pozorného priaznivca športu zaujmú fotografie všetkých olympijských víťazov tamojšieho Vojenského športového centra Dukla, ale aj fotografie napríklad malých detí či ich učiteľov telesnej výchovy na športoviskách, rovnako ako i dôchodcov. Od takého záberu nie je ďaleko k otázke:

Pani Cibuľková, boli ste aj vy, osobne, špičkovou pretekárkou, športovkyňou v niektorom druhu športu? Ťažko sa dá s vami začať rozhovor výpovednejšou formou na tému športu, keď sa človek už pri vstupe do tejto kancelárie môže zadívať na tieto hviezdy svetového športu?

(Ona sa na vás usmeje, zadíva sa do očí a odpovie) Nie, aktívnou športovkyňou som s registračným preukazom niektorej telovýchovnej jednoty či niektorého klubu nikdy nebola, ale pohyb, šport, hlavne plávanie, zjazdové lyžovanie a bicyklovanie som od malička milovala. Všimla som si, že ste sa  pri vstupe zadívali na krásne fotografie našej Nastenky i ďalších olympijských víťazov , ale nie len po mnohých rozhovoroch so skvelými olympijskými víťazkami, na ktoré sa znova pozeráme, na ktorých sú  Anastasiya Kuzmina, Elena Kaliská, Petra Vlhová či olympijskí víťazi Ferko Kunzo, Jožko Pribilinec, Michal Martikán, alebo aj dnešný riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth, vedľa nich i niektorí ďalší olympijskí medailisti našej Dukličky, mám na mysli medailistov a ich trénerov aj z majstrovstiev sveta či Európy ma motivujú pri každom našom spoločnom rozhovore s nimi nezabúdať na cesty pre našu prácu, tu v samospráve, čo najzodpovednejšie a pre šport najušľachtilejšie. Priznám sa , z kolektívnych športov mám rada  futbal, ale nie je mi cudzí v Banskej Bystrici žiaden šport. Nehovoriac o výborných výsledkoch našich Baranov, vážim si výsledky a dlhodobú spoluprácu s Mariánom Kuřejom, Vladimírom Moravčíkom, Marekom Hamšíkom a nedá sa tu vymenovať veľa športových osobností, ktoré reprezentujú naše mesto doma aj v zahraničí…

Ďakujem, že ste mi pekne premostením špičkového profesionálneho športu so športom amatérskym, rodinným, alebo školským, nahrali na smeč. Len v praxi potvrdzujete o čom sa verejne hovorí, že toto je jeden z najdôležitejších motivačných prvkov každej práce pri športe pre všetkých. Nazval by som to aj cestou  rozmýšľania a každodenného progresu aj v meste olympijských víťazov v Banskej Bystrici, ale i v mnohých ďalších úspešných mestách  športu celej SR či dokonca, v celej Európe. Čo vy na nami, v našom internetovom magazíne Duklasport.sk či v ďalšom internetovom médiu Priatelia Dukly na takto vnímanú vašu prácu?

Na snímke Dana Cibulková, s ktorou je tento historický rozhovor.

Ťažko sa mi na takto postavenú otázku za všetkých odpovedá. Nie preto, že je Banská Bystrica aj Európskym mestom športu, ktoré  získala v roku 2017 a ani cesta za týmto vysokým ocenením nebola v meste pod našim majestátnym Urpínom ľahká, lebo význam športu  v európskom spoločenstve uznala Rada Európy ešte v roku 2000 ako dôležitého činiteľa pri navrhovaní a formovaní spoločných stratégií a legislatívy, ktoré sa dnes vzťahujú na všetkých občanov Európy. A mňa práve preto veľmi teší, že kvalitu našej práce na úseku športu ocenili takým  spôsobom organizátori športu miest práve z Bruselu. Osobne za tým vidím veľa malých krokov na dlhej  ceste zvyšovania kvality tak športu špičkového, profesionálneho, ako i materských škôl, základných škôl stredných a vysokých škôl na území nášho mesta zásluhou kvalitnej práce tisícok športovcov, trénerov, funkcionárov a dobrovoľných pracovníkov, lebo inak by sme sotva  mohli spolu takto verejne bilancovať aj naše športové olympiády na území  mesta, počínajúc tou z materských škôl a končiac ostatným veľkým olympijským festivalom mládeže celej Európy.

Musíme jedným dychom dodať, že samotný proces  kandidatúry si vyžadoval veľa práce v meste. Aj my sme, z už spomenutých našich súkromných médií, boli často pri tom. Mnohí vieme, že cieľ, ktorým bol zisk spomenutého titulu  sa naplnil 14. júna 2016, keď prezident ACES Europe Gian Francesco Lupatteli listom oznámil, že Banská Bystrica sa stala Európskym mestom športu pre rok 2017. Od tej chvíle sa stalo mesto Banská Bystrica členom európskej rodiny športových miest ACES Europe. Čo tento titul pre vás osobne a mesto samotné – znamená dnes?

Všetko som čakala, ale takú otázku nie. Je jednoduchá, preto sa na ňu ťažko odpovedá. V prvom rade ide  o veľmi dôležitý historický medzník v bohatej športovej histórii nášho mesta. Za ním sa skrýva množstvo mien a priezvisk zapálených ľudí na úseku športových činností  prepletaných každodennými  radosťami i starosťami našich všedných životov. Ide o odovzdávané skúsenosti skvelých pedagógov našich škôl na území mesta, znova ľudí z rôznych spoločenských oblastí do športu zapálených, ale aj samotných poslancov a vedenia mesta Banská Bystrica najmä za spomínané obdobie, ale aj to predtým. Učiť sa z histórie a to dobré prenášať do každej budúcnosti je úžasné pozitívum. Ľudská múdrosť sa tu uplatnila pre široké spektrum ľudí. Na druhej strane je to veľký záväzok pre obyvateľov mesta dnes, ale i v rokoch budúcich.

Pokúsite sa  aspoň niekoľkými menami a priezviskami priblížiť mená a priezviská tých, na ktorých vy, ako vedúca oddelenia športu mesta Banská Bystrica nikdy nezabudnete?  

Je ich mnoho, som vďačná že som ich stretla a mohla s nimi spolupracovať…nikdy nezabudnem určite na PaedDr. Jána Chladného, RNDr. Vladimíra Hudeca, PhDr. Jozefa Ivana, CSc., Pavla Blažeka, Evu Murkovú, Ivana Čierneho, Imricha Kováča, Nasťu Kuzminovú, Ľubomíra Roško, Karola Materného a mnoho ďalších úžasných ľudí.

Fotografia v zoskupení, ktorej zostavu už nikto na športoviskách Banskej Bystrice nezachytí. Kto nám do konca januára 2024 na mailovú adresu: studiosport161@gmail.com napíše správne mená a priezviská na tejto fotografii, získa od vedenia internetového magazínu Priatelia Dukly knižnú odmenu z dielne autora otázok v tomto rozhovore.

Presviedčame sa, že s vami sa o športe dá veľmi funkčne rozprávať. Dostali sme od iných vstupnú informáciu, že na rozdávanie máte skúseností a empatie v komunikácii vám tiež nechýbajú. Vieme aj to, že projektový tím pre projekt kandidatúry Banskej Bystrice za titulom Európskeho mesta športu tvorili vtedy viceprimátor mesta Banskej Bystrice Ing. Marián Turčan, projektová manažérka Ing. Dagmar Rajčanová a vaša vzácna osobnosť. Aký bol záujem športovej verejnosti o tento projekt v samotnom meste Banská Bystrica?

Záujem bol veľký. Teší nás, že tak samotnej športovej verejnosti ako aj médií. Viem, že v takých rozhovoroch niet priestoru na menovanie stoviek úspešných aktivít z oblasti rekreačného športu, ale v archívoch je všetko zapísané, dokonca v každom športe aj presné počty účastníkov. Ak sme pri rekreačnom športe, tam bolo kvalitne zorganizovaných v roku Európskeho mesta športu celkom 90 športových a takmer 30 kultúrno – vzdelávacích podujatí z oblasti športu, ktorých sa spolu zúčastnilo a aktívne angažovalo bezmála 45 tisíc športovcov, ktorých podľa vyjadrení väčšiny spájala radosť zo športu.

Vieme, lebo sme sa o tom presvedčili nie raz a aj dnes patríme medzi stálych návštevníkov a pozorovateľov hlavne   mladých športových talentov na území mesta Banská Bystrica a nielen mesta Banská Bystrica, že neformálna podpora mesta je pod Urpínom úžasná. Aj to bol dôvod, že sme vás požiadali o tento rozhovor. Jeho obsahom by mohli byť aj okrajovo nadhodené investície mesta do športovej infraštruktúry, ktoré sa podľa nám dostupných informácií pohybovali v roku 2017 v sume okolo vyše 640 tisíc eur. Čo by ste vy, ešte v súvislosti v spojení s podporou športových aktivít v meste Banská Bystrica  vyzdvihli?

Napríklad aj externé prostredie, znova nebudem menovať teraz konkrétne firmy, či spoločnosti a organizácie, lebo ste už v úvode povedali, že sme ohraničení priestorom. Jednou vetou poďakujem všetkým aj z externého prostredia za ich podporu športových aktivít v našom meste a jeho okolí.

Dobre, dohodnime sa po určitom období na našu ďalšiu, aj knižne vydanú pohľadničku zo športu mesta Banskej Bystrice, aby sme mohli znova celému Slovensku, ale aj zahraničiu  priblížiť, čo dal a dáva šport mestu i okoliu z pohľadu ekonomických prínosov. Súhlasíte?…

Áno, teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďalšie krásne výsledky tak športu profesionálneho, ale i amatérskeho, rodinného tak na území nášho mesta, ako aj v celej našej vlasti, Nech sa ich rodí čo najviac, lebo potom sa na každom rozhraní rokov aj dobre bilancuje.