AKTUALITY ŽENY

Veselová neveselo, ale s rešpektom, o futbale

Foto: Miloslav Hlaváček | Text pod foto: Tieto hráčky v červených dresoch sú od futbalovej sezóny 2018/2019 súčasťou MF Dukla Banská Bystrica. S č. 18 ich vedie kapitánka N.Veselová.

Každá história, tak  v bežnom živote ako aj vo futbale neprivoláva ľútosť nad stratenými sekundami, lebo ani stáročia či tisícročia nevykúpia to, čo zameškala jedna jediná hodina. Mojej veľmi bystrej spoločníčke, zanietenej pre futbal, ten ženský zvlášť, som nechcel veľmi ubrať z cenných chvíľ nedeľného dopoludnia, počas ktorého sme sa po prvý raz stretli a preto som si nedovolil navodiť atmosféru približovania histórie ženského futbalu v meste Banská Bystrica, tobôž už nie v celom regióne či na Slovensku.

Natália Veselová, úspešná absolventka, Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, v súčasnosti kapitánka ženského družstva MFK Dukla Banská Bystrica sa v súvislosti s témou o ženskom futbale v tomto klube rozhovorila takto:

„ Históriu futbalu v MFK Dukla sme začali písať futbalovou sezónou 2018/2019 prostredníctvom troch družstiev. V najvyššej celoslovenskej súťaži hrajú v dresoch MFK Dukla ženy, dorastenky a prípravka. Trénerom družstva je bývalý futbalista Dukly Jaroslav Boroviak, nositeľ UEFFA „A“ futbalovej licencie, asistentku sa mu snaží robiť moja maličkosť, funkcionársky nám stále veľmi pomáha môj otec, ktorý má tiež trénerskú licenciu, vďaka vstupu do futbalového súkolia MFK Dukla sa nám podarilo nájsť reálnejšiu a hlavne viditeľnejšiu, zdá sa i hlasnejšiu komunikáciu s futbalovým dianím v Slovenskej republike“..

Nuž dobre, skúsme pre oficiálny internetový portál www.mfkdukla.sk   priniesť aktuálny rozhovor. Vy ste pred rokmi založili v Banskej Bystrici súkromný futbalový klub s názvom Sport ladies club. Môžete uviesť rok jeho vzniku, dôvody založenia a ktoré hráčky ho tvorili?

Odpoveď bude stručná. Dejiny ženského futbalu sú v našom regióne iste bohatšie. Moja pamäť registruje činnosť futbalistiek v Priechode či Selciach, ale keď tam iniciatíva robiť dievčenský a potom ženský futbal začala registrovať útlmu, asi prehovorilo moje srdiečko. Som rodáčkou z Banskej Bystrice, futbal som začala hrávať s chlapcami na Moskovskej ulici, neskôr prešla do Jupie Banská Bystrica a odtiaľ do Seliec. Mala som vtedy okolo 13 rokov. Keď sa v Selciach začínal dievčenský futbal vytrácať z futbalovej mapy, iniciovala som založenie vlastného klubu, s ktorým mi pomohli môj otec Vladimír Vesel i ďalší, hlavne spoluhráčky zo Seliec prestúpili spoločne do Sport ladies clubu. V ňom postupne podaktoré dozrievali  kvalitou hry do súčasnej slovenskej futbalovej reprezentácie. Náš klub nemal silné organizačné zázemie, systém sa odvíjal od snahy a angažovaných prístupov dvoch – troch zanietencov, ktorí robili túto prácu z lásky k futbalu dievčat. Od vstupu do MFK Dukla očakávame v našej činnosti profesionálnejšie prístupy k futbalovo – spoločenským aktivitám.

Cítite to v praxi?

Aj áno. Máme postarané o dopravu, máme k dispozícii vlastnú webovú stránku, pribudol kvalitný tréner, ostáva riešiť problémy, ktoré ženský futbal v celoslovenskej pôsobnosti má.

Ostali vám v kádri dievčatá, ktoré s vami  zo Seliec do Sport ladies clubu prešli?

Ostali i neostali. Do spomenutého klubu prešli v roku 2012, kedy Sport ladies club vznikol hráčky Petra Tišliarová, Zuzana Jamrichová, Patrícia Ferienčíková, tá však ukončila svoju hráčsku kariéru, ďalej Mária Veselková, tá však žije a pracuje v Nemecku, Veronika Veselková, Lívia Lipová, ktorá stále viac koketuje s volejbalom. Škoda, lebo jej futbalová technika by mohla aj motivačne eleganciou pôsobiť tak na divákov ako i mladé, začínajúce futbalistky. K dalším patrili Petra  Morovjanová, Adriana Briššová, Sandra Neuschlová, Desana Dianišková, Martina Cabadajová, Ivana Strečková, Dominika Hlaváčová či Patrícia Cimermanová. Trénoval nás, teda aj mňa, lebo tiež patrím do ligového družstva, v Sport ladies clube Róbert Hlaváč, ktorý mal trénerskú licenciu „B“. Spomenúť musím aj ďalšieho trénera, ktorý pri tomto kolektíve pôsobil – pána Stanislava Žigmunda. Ten sa tiež zaujíma o jeho súčasné pôsobenie i keď už nie je pri dievčatách, s ktorými pracoval..

Preruším vašu odpoveď. Vy ste nie len hráčkou ligového družstva žien súčasného MFK Dukla, ale aj jeho kapitánkou a už spomenutou asistentkou trénera. Prezradíte futbalovému divákovi mená a priezviská hráčok súčasného ligového tímu žien pre jarnú futbalovú odvetu?

Nech sa páči: 22 Petra Tišliarová 5 Martina Cabadajová 4 Sára Kašiaková ( reprezentantka SR do 17 rokov) 13 Terézia Miháliková 14 Bianka Kiškováčová , mimochodom aj automobilová pretekárka 11 Patrícia Mudráková, ďalšia reprezentantka SR do 17 rokov, 10 Katarína Vardíková, reprezentantka SR do 17 rokov, 18 Natália Veselová, 8 Kristína Tesáková 6 Patricia Cimermanová, 7 Adriana Briššová 9 Tamara Gembická 12 Sandra Neuslová 19 Veronika Žďánska 20 Timea Jasenková, 1 Dominika Kopernická 15 Barbara Milejová 23 Jana Poliaková. Okrem toho do družstva patrí aj  Zošťáková, ktorá je v súčasnom MFK Dukla na hosťovaní zo Spartaka Trnava. Káder široký, sú v ňom aj dievčatá, ktoré obliekajú dresy dorastenecké. Samozrejme, že družstvo stále budujeme za pochodu.

Vaše vízie?

Zvyšovať kvalitu dievčenského a ženského futbalu, preto si veľa sľubujeme od práce s detskou futbalovou prípravkou dievčat. O ostatnom možno viac inokedy.

Odpovedáte úsečne, neveselo, zdá sa – s rešpektom vo vzťahu k futbalu. Prečo? Alebo ma zdanie klame?

Zaujímavý názor i otázka. Futbal žien a dievčat je, síce, športovo – spoločenskou zábavou, ale tak ako on sa snaží rešpektovať všetky futbalovo – spoločenské pravidlá, vyžaduje pri snahách zvyšovať svoju kvalitu rešpekt a vážnosť od tých, ktorý ten nárast môžu , ba v mnohých prípadoch aj majú ovplyvňovať. Tým, ktorí tak robia, sa patrí poďakovať aj verejne.