AKTUALITY MÉDIÁ

V klube MFK Dukla musíme byť disciplinovaní!

Foto: Janka Skubeničová | Text pod foto: Pohľad na účastníkov dnešného rokovania. Sprava sedia Jozef Ivan, Jaroslav Šiška, Milam Smädo, Peter Krnáč a Jozef Mazár.

Titulkom článku je vyjadrený stručne obsah rokovania generálneho manažéra klubu , pána Milana Smäda,  ktorý v prítomnosti ďalšieho člena vedenia MFK Dukla, Ing. Petra Krnáča otvoril s členmi mediálneho úseku tohto klubu práve pán Peter Krnáč. Okrem iného aj on zdôraznil, že situáciu v boji s koronavírusom zvládneme iba vtedy, ak sa každý z nás aj v našom klube MFK Dukla postaví k danej situácii veľmi zodpovedne.

„Hovorme, teda, aj na dnešnom stretnutí o kvalite našich každodenných výstupov prostredníctvom stálej webovej stránky www.mfkdukla.sk, o živote v našom mladom klube, kde k prekážkam so súčasnými problémami infraštruktúry pribudol na celom našom území aj boj s koronavírusom.

Nič na tomto úseku nesmieme podceňovať a je dobré, že už prvotným vyhlásením o zastavení tréningov v mládežníckych kategóriách, ale i týmto stretnutím a následnou informáciou nechceme nič v našom pôsobení nechať na náhodu či ľahkovážne a povrchné riešenia.

Je dobré, že to potvrdili napríklad futbalisti „A“ mužstva i celého realizačného tímu, ktorí sa v ťažkých zimných podmienkach neotočili smerom k činnosti klubu a nerušenej príprave zbabelo a ľahostajne, alebo prostredníctvom nesplniteľných požiadaviek. Veľmi to vo vedení klubu oceňujeme.

Naštartovali sme jar, odvetu minuloročnej jesene futbalovej sezóny 2019/2020 a teraz vytvárajme aj našimi mediálnymi kanálmi profesionálnejšiu informovanosť našej futbalovej rodiny, teda futbalových priaznivcov MFK Dukla pravidelným prísunom informácií zo života nášho klubu prostredníctvom systémových riešení S obšírnejším a pravidelnejším dialógom tak s hráčmi, ich trénermi, funkcionármi klubu i futbalovými priaznivcami, aby naše životy prešli aj problémami, ktoré so sebou i pre okolité krajiny prináša koronavírus  s čo najmenšími ekonomickými i hernými stratami, hlavne s čo najzdravšími kádrami jednotlivých mužstiev a družstiev nášho klubu, jeho funkcionárov i čo najširšieho spektra futbalových fanúšikov i milovníkov zdravého života, v ktorom, verím, sa chceme pohybovať aj v budúcnosti“ – rozvinul obsahom závažné rokovanie práve Ing. Peter Krnáč.

Na stretnutí zastupovali mediálnu oblasť MFK Dukla Ing. Jaroslav Šiška, známy historik a štatistik IFFHS, veľký milovník a priaznivec futbalu vôbec, hrdý odborník na skvelé výsledky MFK Dukla za celé obdobie jej existencie, PhDr. Jozef Ivan CSc., dlhoročný hlásateľ a známy svojou odbornou prácou predovšetkým s mikrofónom v pôsobnosti futbalového klubu s logom Dukla celé desaťročia, ale aj redaktor – publicista Jozef Mazár.

„Vývoj v okolitých krajinách i mnohých iných kluboch nám ukazuje, že naše reakcie aj v tomto čase prostredníctvom našich klubových médií, teda hlavne tie oficiálne, ak nepočítame súkromné vyjadrenia prostredníctvom facebooku či instagramu, na ktorých aj touto cestou žiadame našich členov o zodpovedné a korektné informácie, musia mať profesionálne výstupy. Obsahujúce aj nosiče úcty a lásky k športu, futbalu a našim zdravým životom zvlášť“ – podčiarkol generálny manažér Milan Smädo.

Za mediálny úsek Ing. Jaroslav Šiška okrem iného povedal:

„Celé ľudstvo čelí v súčasnosti nebývalej kríze. Oceňujeme vaše kvalifikované postoje z vedenia klubu MFK Dukla i smerovania klubu MFK Dukla ako požiadavky náročnejších prístupov k našej mediálnej práci. Máme na mysli rozšírenie rubrík na portáli www.mfkdukla.sk, nadviazanie na kvalitný rozbeh fotodokumentácie zabezpečovanej v drvivej väčšine prostredníctvom mladého fotografa Sama Telúcha, či z oblasti mládežníckeho futbalu pána Romana Reptiša, vedúceho družstva U17, ale i inšpiratívnych postojov zástoja fanúšikovskej obce nášho klubu a slovenského futbalového vidieka, ktorý s nami komunikuje o slastiach i strastiach tejto roboty na úseku, o ktorom hovoríme.

Netajíme, na jednej strane nás tešia pozitívne odozvy na magazín Gól, ktorý prijali s úžasným ocenením aj vo vedení Štátnej vedeckej knižnice, ale hlavne priaznivci a funkcionári aj mnohých iných futbalových klubov na území SR. Je to aj odraz kvalitnej práce napríklad grafika Ing. Petra Valacha či štábu tlačiarov, ktorým za kvalitu ich práce a ústretovosť aj touto cestou ďakujeme.

Do týždňa pripravíme na základe vami dnes vyslovených konkrétnych požiadaviek na našu prácu písomný dokument s konkrétnym návrhom výstupov tak, aby celá oblasť dostala to, o čom tu dnes hovoríme charakter ešte vyššej zodpovednosti, náročnosti a profesionality s cieľom, posunúť futbal v našom klube i mediálnym podielom tam, kde on niekedy v armádnej Dukle bol, ba možno aj vyššie. Isto rozšírime na tomto úseku počet tvorcov takých mediálnych výstupov hlavne z radov mladšej skupiny ľudí. Máme na mysli mladých futbalistov, trénerov, futbalových priaznivcov i podporovateľov koncepcií šírených MFK Duklou naprieč celým slovenským futbalovým vidiekom.

Z vašich úst a vašich funkcionárskych radov ste dnes uviedli pre túto prácu mnohé podnety, ktoré je potrebné dostať na vyššiu úroveň. Podľa našej skromnej mienky je to aj preto, lebo vyššia kvalita chýba  dnes celému slovenskému futbalu. Publicistika o deťoch, školách, je často stavaná papierovými pomníkmi sľubov a registráciou ich neradostných plnení napríklad so zahraničnou konkurenciou. Tri, štyri kluby vrcholového futbalu daný stav v SR nezmenia k lepšiemu. Netvrdíme, že nás netešia čiastkové úspechy podaktorých špičkových klubov… Preto budú naše koncepčné návrhy obsahovať ohnivká  komunikácie na úseku práce s mládežou, ba aj prvky spolupráce  v súčasnosti s ekonomicky chudobným slovenským vidiekom.

Na druhej strane nás teší, že aj v našom klube máme tak medzi futbalistami, ako i trénermi, funkcionármi a širokou futbalovou rodinou mnohých múdrych ľudí. Počítame s ich pomocou pri každej aktivite obsiahnutej v nami pripravenom oficiálnom dokumente, ktorý som spomenul na úvod.“