A MUŽSTVO AKTUALITY MLÁDEŽ

Náš MFK Dukla čaká najťažší futbalový rok

Foto: Ján Miškovič | Text pod foto: Aj takto uchovali fotoobjektívy pozorných  fotoreportérov krásne pozdravy hráčov seniorského “A” mužstva MFK Dukla svojim verným fanúšikom v prekrásnej scenérii dnes stále na rekonštrukciu či prestavbu čakajúcich banskobystrických Štiavničiek.

Futbalu, politike a ženám rozumie v slovenských podmienkach väčšina obyvateľstva. Nerobme v tomto prípade rozdiely medzi mužským a ženským pohlavím, lebo aj v klubovej štruktúre MFK Dukla majú medzi sedemnástimi  družstvami, ktoré sú zapojené do dlhodobých súťaží sú družstvá mužského a ženského pohlavia. Nie je žiadnym tajomstvom, že generálnym manažérom a architektom koncepcie práce v MFK Dukla je bývalý prvoligový futbalista, podnikateľ, politik na komunálnej úrovni, pán Milan Smädo. Spolu s niekoľkými jednotlivcami doslova záchranca nádherného a úspešného loga Dukla v hierarchii prinajmenšom slovenského futbalu.

S ním sa budeme rozprávať na tému futbal a všetko čo s tým súvisí. Ako on samotný vníma obsah úvodných riadkov, ktoré sú písané  nielen pre portál MFK Dukla a jeho verných fanúšikov, ale pre všetkých, ktorí dodnes s hrdosťou skloňujú z pohľadu minulosti  armádny futbal ?…

Dukla mala v tom čase vlastnú profesionálnu cestu a pôsobila v celkom odlišných podmienkach, v akých sa hrá futbal teraz. Jedno sa však snažíme po veľkom páde banskobystrického futbalu z najvyššej súťaže až takmer do celkového zabudnutia pre dianie v súčasnom MFK Dukla  rozvíjať od základu, chceme vychovávať mladých futbalistov doma a z radov našich chlapcov, ale, a to podčiarkujem, profesionálnou robotou od prípravky, teda od mladých futbalových ratolestí až po „A“ mužstvo. Samozrejme, počítam, že mi vzápätí môže prísť od mnohých otázka: A máte na to podmienky?

Otázka  už bola položená, aká bude odpoveď?

Na každú, často kladenú otázku, sa dáva vždy ťažkoˇ vyčerpávajúca odpoveď. Súhlasím s tou časťou úvodnej pasáže, ktorá tvrdí, že futbalu, politike a ženám rozumie v slovenských podmienkach  väčšina populácie. My sa snažíme v našom klubovom vedení budovať a stavať hlavne na praxou preverených tréneroch, funkcionároch a často spájať na prvý pohľad nespojiteľné. Nedarí sa nám všetko robiť na 100 percent, dnes riešime množstvo problémov, ale s istotou a čistým svedomím máme  vyriešene trénerské posty v „A“ mužstve skúsenou dvojicou, v úlohe s hlavným trénerom Stanislavom Vargom a jeho asistentom Štefanom Rusnákom. Pri ligovom doraste U19 sme urobili zmenu, družstvo vybojovalo postup do dorasteneckej ligy s trénerom Dušanom Tóthom, ale podobne ako v prípade, keď sa mu po postupe „A“ mužstva z III. do II. ligy nedarilo vyhrávať aj vo vyššej súťaži, sme urobili trénerskú zmenu a k prvoligovému družstvu U19 sme presunuli dvojicu Daniel Valach – Marián Strelec. Za pochodu riešime i ďalšie potrebné prekážky či boľavé miesta, postupne od prípadu k prípadu.

Vďaka za úprimnosť i odpoveď. Vráťme sa ešte k „A“ mužstvu, kde je Stanislav Varga futbalovým profesionálom od podlahy i keď nie všetci musia mať ten názor ako ho od srdca prezentuje prostredníctvom priamej reči žurnalista verným priaznivcom  MFK Dukla aj týmto verejným konštatovaním. V tejto súvislosti je však potrebné nadhodiť do akej miery vníma a ako reaguje na súčasné neprofesionálne podmienky v tohoročnej zimnej príprave práve Stanislav Varga?

To by mala byť skôr otázka na neho, ale podľa mňa dokazuje aj v takom, pre súčasný banskobystrický futbal  pre MFK Dukla nežičlivom prostredí, svoju veľkú profesionalitu. Je trénerskou osobnosťou, akú v súčasnom období náš MFK Dukla potrebuje.

Futbalovo rozhľadený fanúšik, priaznivec futbalu MFK Dukla isto vie, že tak Stanislav Varga ako i jeho asistent Štefan Rusnák nemôžu byť spokojní so súčasným úzkym kádrom hráčov, ktorý v príprave vedú. Pravda je i to, že až 5 futbalistov z kádra „A“ mužstva je stále na maródke. Ide konkrétne o stredného obrancu Kupčíka, ale i ďalšieho obrancu, skúseného Vajdu, tiež perspektívnych Kollatiho, Straku a Brodzianskeho, ktorý by sa zišiel aj dorastu v boji o záchranu dresov I. dorasteneckej ligy. Sú zranení dlhodobo a aj keď sa sem – tam objavujú správy, že ten, alebo onen hráč zo spomenutých sa čoskoro objaví v drese MFK Dukla na hracej ploche, skutočnosť môže byť celkom iná. Koľkých hráčov, zdravých, schopných hrať dôstojnú úlohu v II. lige, majú tréneri momentálne k dispozícii?

Do poľa celkom pätnástich (15) a k nim treba pripočítať aj troch (3) brankárov. Nestojíme so založenými rukami, znova spomeniem trénera Vargu, ten málo perspektívnych aj za krátku dobu skúšky posiela od svojho mužstva preč. Nakoniec, načo by nám aj boli. Máme v hľadáčiku schopných a možno z perspektívneho hľadiska aj pre prvoligové dresy nádejných futbalistov, len to budú musieť preukázať pred zrakmi trénerov v prípravných zápasoch.

Koľko ich odohráte počas tohoročnej zimnej prípravy a kde ich budete hrať, keď ihriská v Banskej Bystrici s umelou trávou už neexistujú?

Je to pravda. Neexistujú i keď to, na ktorom bola umelá tráva zíva na Štiavničkách prázdnotou a stavebným pokojom. Potvrdilo sa čo mnohí právom verejne kritizovali, že rekonštrukcia či výstavba druhej bežeckej dráhy tam pre národný atletický štadión skôr nezačne než počas neskorej jari. Aj preto možno súhlasiť s titulkom tohto rozhovoru, ktorý je nadpísaný a ktorý je pravdivý aj podľa mňa –  pre náš MFK Dukla čaká, skutočne, najťažší futbalový ročník. Verím však, že ho napriek všetkým problémom zvládneme. V prípravnom období naplánovali tréneri pre „A“ mužstvo, ktoré začne svoju majstrovskú jar 8. marca celkom 12 prípravných    zápasov a všetky odohrá na ihriskách súperov. Už v najbližších prípravných stretnutiach by sa mali objaviť podaktorí vytipovaní hráči.

Povráva sa, že do dresu “A” mužstva sa chce vrátiť Branislav Žilinec. Vraj ho v klube nepotrebujete?

Škoda, že sa média nezaujímali, keď sme mu ponúkali pôsobiť v kádri nášho “A” mužstva, vtedy s perspektívou pre druholigový dres. A znova narážame na klubovú profesionalizáciu v praxi. Rodičia nemôžu, ani nebudú v klube MFK Dukla diktovať svoje videnie pôsobenia svojho dieťaťa bez rešpektovania pre klub vopred stanovených pravidiel. V našom klube v každom mužstve či družstve je bossom hlavný tréner. Ten rozhodoval kto spĺňa predstavy pre realizáciu jeho koncepcie v danom kolektívnom futbalovom zoskupení. Tak podnmienky našej akadémie, tiež  podmienky druholigového seniorského “A” mužstva iné praktiky v tomto smere neprijmú. Trénerská dvojica S. Varga – Š. Rusnák odviedla pri našom “A” mužstve kus statočnej roboty. Žilinca nikto nikde nevyháňa, nech sa zaradí do kádra hráčov v nižšej súťaži tam, kde má MFK Dukla možnosť kontroly jeho postojov k futbalu a svojmu futbalovému rastu. Ak ukáže tam oprávnenosť ním prezentovaných ambícií, zrejme nebude problém s jeho preradením do “A” mužstva. Klub MFK Dukla nie je krúžkom záujmových činností jednotlivca a trénera Stanislav Vargu nezdobí v odbornej futbalovej verejnosti len tak náhodou kredit skúseného profesionála.

V tomto smere by možno bolo dobre preorientovať sa aj do nižších vekových kategórií. Ako je vedenie MFK Dukla spokojné s trénerskou činnosťou či komunikáciou po osi dieťa – tréner – rodič – vedenie MFK Dukla tam?

Znova potrebujeme ísť od družstva k družstvu. Aby sme nehovorili všeobecne. Za krátky čas sa prezentuje nárastom tréningovej kvality a profesionálnym prístupom k plneniu svojich trénerských povinností napríklad pri družstve detí U14 Vratislav Greško. Aj tam sa našli rodičia, ktorí si pomýlili činnosť v podmienkach futbalovej akadémie so záujmovým krúžkom detí. Toto družstvo nastúpilo profesionálny kurz prípravy na vyššiu súťaž.Hráči vedení Vratislavom Greškom poznajú pravidlá, vedia svoje povinnosti i práva a spomenutý tréner sa nebál zbaviť ani na prvý pohľad talentovaného chlapca len preto, lebo mu rodičia pripravovali harmonogram jeho futbalovej prípravy tak, aby on vyhovoval ich cieľom a pohľadom na odbornú prípravu. Samozrejme, nie v každom družstve sme úplne spokojní s profesionálnym prístupom k plneniu svojich povinností či k postojom rešpektujúcim plnenie požiadaviek trénerom zo strany vedenia MFK Dukla. Žiaden tréne napríkladr nemôže v prípade mladého chlapca rozhodovať svojvoľne, bez pozitívneho tréningového odpočtu kvality svojej trénerskej roboty, kto, kedy, kde, do ktorého klubu pôjde hrať.

Takto zachytil jeden z našich fotorepoortérov generálneho manažéra MFK Dukla, pána MIlana Smäda, na štadióne MFK Dukla v Kremničke tesne pred postupom seniorského “A” mužstva MFK Dukla z III. do II. ligy. Dnes je MFK Dukla vedúcim celkom II. ligy a tvár tohto veľkého lokálpatriota banskobystrického futbalu je poznačená mnohými zložitými úlohami a prekážkami, ktoré na MFK Dukla čakajú. V histórii klubu v období najťažšom.

Je už rozhodnuté zo strany vedenia mesta Banská Bystrica kedy sa začne s výstavbou štadióna resp. futbalového komplexu pod stručným názvom Radvaň? Aký je tam stav s realizáciou výstavby?

Mesto má stavebné povolenie, existuje, teda, projekt a v týchto dňoch bude, podľa mne dostupných informácii, mesto vyhlasovať verejnú súťaž na dodávateľa. V čase, kedy vyjde tento rozhovor, ktorý robíme, by o všetkom bližšie a podrobnejšie mali vedieť všetci členovia vedenia MFK Dukla. Zajtra ( rozumej 24. Januára 2020) medzi nich pride pán Gajdošík, ktorý bude o predmetnej veci všetkých informovať. Keďže financie na výstavbu sú pripravené, do začiatku EYOPU by mal byť štadión v Radvani dokončený.

Je už ukončené rokovanie a podpísaná zmluva so Zvolenom o tom za akých podmienok a či vôbec bude mať v jarnej časti súťaže naše “A” mužstvo domovské parvo vo futbalovom komplexe Lokomotívy Zvolen?

Rokovania prebiehajú, zainteresovaní dolaďujú detaily pre podpis zmluvy.

A čo ostatné kolektívy? Kde budú v jari hrať svoje zápasy?

Ligový dorastenci U19 v Kremničke, v prípade zlého počasia počas februára, marca poprípade apríla na umelej tráve v Podbrezovej. Platí to aj pre ligové dorasty U17 a U16. V prípade priaznivého počasia budú hrať ligoví dorastenci U17 svoje majstrovské zápasy v Mičinej a U16 v Priechode. Nižššie kategórie hrávajú svoje zápasy v Kremničke.

Ďakujem za širokú škálu odpovedí na otázky, ktoré úsek mediálnej komunikácie MFK Dukla najčastejšie dostáva viacerými formami tak od priaznivcov MFK Dukla, ako aj viacerých internetových magazínov či čitateľov printového Gólu.