AKTUALITY

MFK Dukla so svojimi, ale aj pre druhých

Foto: Marek Čecho | Text pod foto: Nikoho netreba presviedčať, že pán Milan Smädo patrí ku koloritu histórie futbalu v Banskej Bystrici. Na snímke ho vidíme vpravo v v prvom rade, vedľa neho sedí vzácny človek, banskobystrický rodák, majster umeleckého slova Juraj Sarvaš a vpravo od neho ďalší priaznivec banskobystrického futbalu i spoločenského života Ing. architekt Jozef Frtús. Za nimi vpravo hore so záujmom sleduje dej zápasu internacionálov Dukly Banská Bystrica proti internacionálom Dukly Praha, ktorý hrali bývalé futbalové veličiny oboch klubov na Štiavničkách pri príležitosti osláv 50 – ročnice vzniku Armádneho strediska Dukla Banská Bystrica, bývalý skvelý reprezentačný brankár Československa, majster Európy z roku 1976, odchovanec banskobystrického futbalu Pavol Michalík.

S generálnym manažérom Mestského futbalového klubu Dukla Banská Bystrica, Milanom Smädom, sa človek prostredníctvom vecných rozhovorov vždy dozvie zaujímavé a nové, nepoznané veci. Preto rozhovory o futbale s ním majú aj zaujímavý rámec životnej nadstavby. Jeden taký rozhovor pre internetový magazín Klub priateľov Dukly sme absolvovali po niekoľkých prípravných zápasoch seniorov MFK Dukla na blížiaci sa futbalový ročník 2019/2020. Takto sme dali autorizovať pánovi Milanovi Smädovi v rozhovore s ním zaknihované:

Pán Smädo, „ A“ tím dospelých sa pripravuje na ďalšiu futbalovú sezónu v II. lige pod názvom MFK Dukla. Načo tajiť, v dosť zložitých podmienkach. Najväčším problémom sú hracie plochy, infraštruktúra klubu. Futbalového priaznivca Dukly zaujíma, kde budú jednotlivé kolektívy hrať svoje zápasy, lebo počas prípravy cestujú za svojimi súpermi na ich ihriská. Ako vnímate v klube túto situáciu?

V prvom rade je potrebné verejnosti priblížiť, že MFK Dukla dnes reprezentuje naše mesto Banskú Bystricu mužmi v II. futbalovej lige, ženy hrávajú najvyššiu súťaž – I. ligu, starší dorast U19 po víťaznom stretnutí v baráži prinavrátil do nášho mesta pod Urpín zápasy I. dorasteneckej ligy v kategóriách U19, ale tým aj U17, pribudlo nám nové družstvo v kategórii U16. Samozrejme, činnosť na profesionálnej úrovni rozvíjame vo Futbalovej akadémii mládeže, ktorú v našom klube máme a v nej vytvárame optimálne podmienky aj pre kategórie starších žiakov v U15,  či ďalších, ktoré v klube existujú. Mám na mysli aj kategórie U14, U13, U12, U11 a prípravky, dievčatá hrajú svoju juniorskú súťaž a staršie žiačky prvoligovú súťaž žiačok. V každom klube, teda aj našom, pred nami stojí oveľa viac úloh než len to, čo vy označujte za najväčší problém. Tí, ktorí dlhodobo pracujú vo futbale dobre vedia, že problémy či konflikty, alebo úlohy existujú preto, aby ich ľudia na jednotlivých postoch v našom klube riešili. Mestský futbalový klub Dukla je z pohľadu histórie klubom mladým, ale aktívne pracujúcim zásluhou mnohých obetavých, zanietených a fundovaných jednotlivcov či už na postoch trénerov a funkcionárov, ktorí sa snažia modelovať život v klube tak, aby on plnil svoje poslanie, krátkodobé i dlhodobé ciele. Dnes to nie je klub Milana Smäda a MFK Dukla ním nikdy ani nebol. Už dlhodobejšie pracujeme na príprave podmienok pre vznik akciovej spoločnosti MFK Dukla, kde by malo byť hlavným akcionárom mesto. Náš klub má svoje vízie a nechýba mu ani odvaha plniť svoje predsavzatia. Pozrite sa, po roku existencie postúpili seniori MFK Dukla z III. do II. ligy a v nej obsadili po roku účinkovania medzi 16 – timi mužstvami pekné, šieste miesto. Za dva roky sa nám podarilo skonsolidovať káder  tak, že dnes v ňom hráva drvivá väčšina vlastných odchovancov, ku ktorým pribudnú v tejto sezóne ďalší mladí hráči. Z „A“ mužstva od nás nikto z hráčov neodišiel, mnohí mladí sa ukazujú sľubne. O kádroch, hráčskej a tréningovej či hernej kvalite nech verejne rozprávajú tréneri, ktorí pri jednotlivých kolektívoch, nebojím sa povedať, pracujú zodpovedne a my z vedenia klubu budeme postupne napriek dvom krásnym postupom, zvyšovať sústavne náročnosť na ich prácu. Budeme sa i naďalej snažiť vytvárať k zvyšovaniu každej kvality práce lepšie podmienky. Pre funkcionársky kolektív, samozrejme, vždy pribúdajú zákonite aj náročnejšie úlohy. Či sa nám to páči, alebo nie, vo futbalovom dianí Banskej Bystrice sme zdedili mnoho zla, na zrode čoho sa náš mladý klub nepodieľal. Veci stále analyzujeme za pochodu, snažíme sa za výdatnej pomoci mesta, ale i existujúcich sponzorov, funkcionárskou, trénerskou, ale i aktivitou mnohých priaznivcov futbalu, ten fanúšikovský okruh nevynímajúc, nachádzať riešenia, ktoré nás aj v tejto sezóne posunú ďalej. Počas tohoročnej majstrovskej futbalovej jesene budú hrať muži na banskobystrických Štiavničkách, dorastenci v Kremničke, ženy v Radvani resp. Kremničke a rovnako máme pripravené ihriská pre kategórie žiakov či žiačok, prípravky nevynímajúc. Problémy riešime za pochodu, vecne a tak, aby sme dokázali poplniť naše ciele.

Dobre. Ale futbalový priaznivec očakáva viac konkrétnych informácií. Zatiaľ sa mu ich veľa nedostáva. Čo vy na to?

Valídnych, teda funkčných informácií nikdy nebude dosť. V klube nám začína činnosť profesionálne platený človek pre túto oblasť. Nerád by som za neho hovoril verejne i keď vo vedení klubu sme sa aj na túto tému veľa rozprávali a prijali, som presvedčený, účinné opatrenia, ktoré zmenia doterajšiu situáciu v oblasti styku s fanúšikom, verejnosťou, ale napríklad i sponzormi, školami s ktorými spolupracujeme a podobne. Všetko má svoje dozrievanie a vývoj. Pri vzniku klubu sme nemali vlastnú klubovú internetovú stránku, v III. lige sme divákovi neponúkali k majstrovským zápasom bulletiny, takmer nulová bola naša komunikácia s médiami, tých úloh, ktoré meníme za pochodu plniť je veľa. Podaktoré sú viditeľné, iné dozrievajú, rodia sa z funkcionárskej práce komunikáciou a aktivitami tých, ktorým na zvyšovaní kvality činnosti MFK Dukla záleží, Pozrite sa, uvediem len jednu maličkosť. Náš klub za 2 roky pripravuje pre diváka obsahom skvelý bulletin Gól, dal priestor mladému, nádejnému fotoreportérovi, ktorého služby a výstupy práce poznajú už v širokom futbalovom, ale i celom športovo – spoločenskom dianí Slovenskej republiky. Ako som už naznačil, ďalšie aktivity z tejto oblasti pribúdajú za pochodu.

Znova jedna a tá istá prosba. Môžete byť konkrétnejší?

Samozrejme. Spolupracujeme s médiami tak, aby sme rešpektovali ich smerovanie, ale pritom plnili naše ciele. My nemôžeme riadiť obsahovú úroveň žiadneho média, ani športového. Ani nám to neprislúcha.  Vôbec už nie obsah existujúcich. Hľadáme účinné kanály, aby čitateľ, divák, futbalový priaznivec a široká verejnosť od nás dostávali pravidelné, kvalitné a včasné informácie. My našimi výstupmi na každom stupni musíme rešpektovať ciele, ktoré pred nami stoja. Už som v jednej z  predchádzajúcich odpovedí naznačil akými cestami sa uberajú naše snahy.

Nepriamo podľa nás tvrdíte, že dialóg o živote v klube a z klubu vnímate ako lekára duší? Dobre tomu rozumieme?

Doslova skvele. Nemôže a nemal by hovoriť iba jeden. Viesť konštruktívne dialógy s konkrétnymi odpočtami znamená robiť analýzy našej práce na každom stupni komunikácie verejnými. Akú majú a budú mať kvalitu však nikdy nezáležalo ani nebude záležať iba na každom, teda nie len našom klube, na našom zástupcovi klubu, s ktorým sa budete rozprávať… Veď vy to dobre poznáte ako je dnes ťažké niečo konštruktívne budovať a kde to začína?…

Nelichotíme, konštatujeme z doposiaľ poznaného. Každý, kto chce budovať, modelovať športovo – spoločenský život by mal budovať najskôr seba, svoje spoznávanie súvislostí.  Súhlasíte s takými pohľadmi a darí sa vám to vo vašom klube?

Náročná otázka, ťažká jednoznačná odpoveď. Je dobre známe aj vo futbale, že na čele každého deja stojí ľudská vôľa. Dejiny uskutočňovanie tejto vôle a jej rozvíjanie potvrdzujú. Náš klub je mladý, preto sa dá ľahko všetko odpočítavať a analyzovať.

Veľmi zaujímavá odpoveď z hľadiska filozofie. Čitateľ by chcel poznať konkrétnosti?

Mnohé sú obsiahnuté aj v predchádzajúcich riadkoch. Zmeny prináša čas a náš klub ich verejnosti približuje tak, ako si to čas a spôsob realizácie, ale i našich možností vyžaduje. Snažíme sa nikomu neubližovať, nikoho neponižovať, za obdobie existencie klubu sme ukázali, že sa dokážeme celkom objektívne vyrovnávať s úspechmi i neúspechmi. Tým som tiež veľa naznačil. Možno aj preto sa nám napríklad v príprave darí hrať s ťažkými a kvalitnými súpermi prípravné zápasy, ale nebránime sa ani zápasovej komunikácii dnes so slabšími či rovnako silnými ako sú naše jednotlivé kolektívy. Preto môžeme aj verejne takto robiť odpočty a poďakovať sa všetkým, ktorí nám v našom úsilí pomáhajú a vytvárajú tým fair – play prostredie, ktoré v našom MFK Dukla ctíme a presadzujeme na každom úseku. Možno pomalšie, ale s pravdivou komunikáciou a tým i výstupmi na všetky strany, kde je náš život z MFK Dukla orientovaný,

Ďakujeme za váš čas a názory. Oceňujeme ochotu viesť z vašej strany aj dialógy na takej úrovni. Naša mediálna komunikácia ctí a presadzuje vami načrtnutnuté. To však neznamená, že pripravované rozhovory s vašimi trénermi, hráčmi i funkcionármi nebudú počas ďalších dní a týždňov náročné, možno podaktoré otázky vyslovované ešte náročnejším a kritickejším štýlom, ale vždy s dôrazom na rešpektovanie novinárskej a ľudskej etiky.

Už som na viacerých miestach, nie len v tomto rozhovore naznačil, že MFK Dukla si váži všetko dobré, čo napomôže prosperite a šíreniu našich cieľov v klube MFK Dukla. Za pomoc aj touto cestou ďakujeme a o prípadne rozdielnych postojoch na načrtnuté témy sme pripravení ku každému konštruktívnemu dialógu. Poviem to stručnejšie: MFK Dukla so svojimi, ale aj pre druhých! Taký by mohol byť pre verejnosť slogan našej práce.