AKTUALITY

Dukla, veľká vďaka za skvelú reprezentáciu!

Vážení a vzácni čitatelia

Dukla Banská Bystrica je  profesionálny  vojenský športový klub, ktorého členovia sú hrdí, že sú jeho súčasťou. Túto vetu   mi vnukli pestré myšlienky samotných špičkových športovcov, trénerov i športových funkcionárov našej vlasti, ktorí s logom Dukly preslávili svoj klub, našu armádu a celú Slovenskú republiku v domácich podmienkach aj ďaleko za jej hranicami. Sú prezentované v knihe Svedectvo veliteľa, ktorú vyslali na cestu k čitateľovi slávnostne na stretnutí v banskobystrickom Robotníckom dome 5. októbra 2017 mnohí z nich v prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboeu Slovenskej republiky a ďalších vzácnych hostí. Nechýbali medzi nimi ani vysoko postavení funkcionári sesterskej Dukly Praha, vedení jej veliteľom , plukovníkom  Ing. Jaroslavom Priščákom PhD. Keďže som bol medzi pozvanými, precítil som tiež dotyky tých, ktorí písali túto skvelú históriu oboch Dukiel. Imrich Bugár, Jozef Plachý, Václav Fischer s už spomínaným Jaroslavom Priščákom medzi takých patrili a stále patria.

Teší nás, v Klube priateľov Dukly, že s takto môžeme aj na stránkach nášho internetového portálu prihovoriť k všetkým, ktorí sa za 50 rokov existencie našej Dukly Banská Bystrica snažili a snažia čo najlepšie reprezentovať svoju rodnú vlasť a vojenský šport. Nesmieme zabudnúť, naopak musíme stále zvýrazňovať, že práve Dukla prostredníctvom prístupov vedenia a velenia z Ministerstva národnej obrany a vládneho vedenian nášho štátu   poskytovala a poskytuje podmienky k tejto úspešnej reprezentácii Slovenskej republiky. Počuli sme od mnohých priaznivcov športu, že sa dobre čítajú v spomínanej knihe spomienky, postoje, postrehy, stanoviská autorizované olympijskými víťazmi, majstrami sveta či Európy,ich trénermi, významnými funkcionármi, lebo vo svojom obsahu skrývajú známky najvyššej športovej i ľudskej kvality.

Titulok knihy by na prvý pohľad mohol zvádzať čitateľa k svedectvu jednotlivca, kultu jednej osoby. Za 50 ročné obdobie existencie Dukly Banská Bystrica však prešla týmto, dnes už aj svetovou slávou ovenčeným klubom, celá rada športovcov, osobností, ktorí sa zaslúžili o slávu československého a slovenského športu, zúročili svoj talent, vytrvalosť, trpezlivosť a odhodlanie na olympijských hrách či iných významných športoviskách sveta. Jeden z nich, najskôr športovec, potom tréner a do dnešného dňa významný funkcionár – plukovník vo výslužbe, doktor pedagogických vied Ivan Čierny , nie raz a nie jedného vlastnými prístupmi k športu presviedčal a pripomínal všetkým , že okrem rezortu obrany na veľkých a nezastupiteľných úspechoch Dukly majú podiel aj slovenské školstvo, Slovenský olympijský výbor, športové zväzy, za nesmierneho úsilia v spolupráci s čo najširším športovým hnutím celej našej krásnej slovenskej vlasti od Tatier k Dunaju. Preto nás, ktorí sme sa rozhodli šíriť dobré meno športu pod logom Dukly neprekvapilo, že autor knihy,  Jozef Mazár – vhodnou symbiózou spája na 224 stránkach nezastupiteľné úsilie, ba majstrovstvo jednotlivca a kolektívu prostredníctvom prekrásnych výsledkov Dukly, v snahách po dosahovaní najvyššieho vrcholu veľkej športovej pyramídy.

V knihe skloňovaný, Ivan Čierny, bol veliteľom Dukly Banská Bystrica plných jedenásť rokov. Prešiel radom odborných funkcií, okrem iného bol desať rokov veliteľom futbalu. Načo tajiť, futbal zrodil Duklu! Autor napísal, že Dukla tepala veliteľa Ivana Čierneho a tento veliteľ  kul na kovadline športovej a ľudskej odbornosti ostrohy Dukly, ktorými si kliesnila cestu medzi športovú svetovú elitu. Výsledky ukazujú, že autor má pravdu.

Bez Dukly Banská Bystrica by taká cesta pre mnohých, ktorí športový Everest dosiahli bola oveľa obtiažnejšia, nepochybne by bolo menej tých, ktorí ten Everest športovými výkonmi a vzornou reprezentáciou slovenského vojska úspešne zdolali, aby vzorne reprezentovali našu Slovenskú republiku a zvyšovali národné povedomie.

                Minulosť potvrdzuje, že sme v našom štáte robili dobre ak Duklou prechádzalo športovým vývojom ročne pod odborným dohľadom množstvo mladých ľudí. Dukla u nás a vojenský či armádny šport v iných vyspelých krajinách je jedinečným, ktorí dostáva od širokej verejnosti aj duchovne čistú daň diváckej, celospoločenskej dôvery. Je to potrebné všímať si a aj v našej krajine presadzovať celým spoločenským spektrom zo strategického hľadiska.

                Mnohí vieme, že Duklu preslávili a zlaté olympijské medaily získali futbalista František Kunzo, cyklista Anton Tkáč, športovci súťažiaci v atletickej chôdzi Jozef Pribilinec a Matej Tóth, vodáci Michal Martikán a Elena Kaliská, zo zimných športov biatlonistka Anastázia Kuzminová, všetko zvučné mená svetového športu, ku ktorým môžeme dopisovať smelo i ďalšie významné osobnosti, z trénerov napríklad Jozefa Martikána, Petra Mráza, Juraja Benčíka, Miroslava Martináka, Jiřího Syneka, Petra Schlanka, Petra Benedika, Jiřího Valtera, Tibora Kissa,  všetkých  tých i na tomto mieste nemenovaných, vďaka ktorým  Dukla žije ! Samotná spoločnosť si, totiž, vysoko cení víťazstvá a schopnosti športovcov Dukly merať si sily s najlepšími športovcami planéty.

Knihu možno zároveň  vnímať aj ako prejav vďaky všetkým, ktorí prispievali a prispievajú k úspešnému zdolávaniu míľnikov na tejto náročnej ceste. Ako to mnohí robili, ako sa k tomu stavali, ako rozmýšľali, aké tréningové metódy používali a používajú, i to naznačujú riadky tejto publikácie. Tým jej dávajú trošku iný rámec, než len rámec pamätnicového charakteru.

Vojenský šport má v Slovenskej republike už dnes bohaté tradície a vďaka svojej, historicky dlhodobej organizovanej ceste, má i svoje mimoriadne úspechy vo vojenskej svetovej športovej organizácii – CIZMe. Predpokladáme, že všetkých, nie len priaznivcov športu teší, že vojenský šport je súčasťou  nezastupiteľnej národnej kultúry. Je tu mladá generácia a preto odkazy úspešných sú v dnešných, na morálku a mravy, náročných časoch –  viac ako potrebné! Existuje vždy veľmi dobrý pocit z toho, že v Dukle sa presvedčili dávno ako je dôležité pri dosahovaní veľkých a slávnych úspechov ťahať spolu za jeden povraz. Akýkoľvek odklon z takej cesty je úžasnou brzdou k prosperite.

Je potrebné si priať do budúcna, aby Dukla bola čo najsilnejším jednoliatym kolektívom,aby mesto Banská Bystrica, ktoré získalo hrdý titul európske mesto športu 2017 vítalo s vďakou a radosťou svojich miláčikov s najcennejšími vavrínami z najvýznamnejších svetových podujatí, aby sme sa okrem Dukly a mesta Banská Bystrica, mohli všetci hrdiť a chváliť v našej krásnej vlasti úzkou spoluprácou na úseku rozvoja vojenského športu, ba športu vôbec!

            Zdôrazňujeme to preto, lebo je potrebné mať na pamäti, že futbal urobil prakticky z Dukly to dnes populárne teleso ambasadorského charakteru vo svete. Futbal sa stal na našom portále dominantným a budeme sa snažiť, aby aj dominantným zostal. Logo Dukly s hrdým nápisom Dukla a podtitulkom  Klub priateľov Dukly má krásne, zdravé vlásočnice si to zaslúži.

                                                    

                                                                                                   Mgr. Peter Benedik, futbalový tréner