MÉDIÁ STALO SA

Zomrel ďalší z významných pamätníkov Dukly pod Urpínom

V nedeľu 20. novembra toho roku opustil rady vzácnych pamätníkov armádnej Dukly Banská Bystrica, ktorí dobre poznali historické okamihy vzniku armádnej Dukly v meste pod Urpínom, 77 ročný Štefan Golítko. Rodák zo Spišskej Novej Vsi, kde prakticky začínal s atletikou v tamojšej TJ Tatran Spišská Nová Ves. Spomedzi nás, živých, na tejto matičke zvanej – Zem odišiel  manžel, otec, starý otec, švagor, strýko, dobrý človek, kamarát, ktorý po prvý raz uzrel svetlo sveta 16. februára 1945. Zostáva však dlhodobo v srdciach a myšlienkach tých, ktorí ho milovali , vážili si jeho ľudskosť, skromnosť, pracovitosť a dobrosrdečnosť.

Tí, ktorí sa zaoberajú dlhšie históriou osobností armádnej Dukly Banská Bystrica dobre vedia aj vďaka priamych rozhovorov so samotným Štefanom Golítkom, že do armádneho atletického družstva Dukly Banská Bystrica, ktorému velil v tom čase rodák z Jablonca nad Nisou, vtedajší guliar, v tom čase major čs. armády, Milan Mikula ho z atletického klubu Slávia VŠT Bartislava, v ktorom krátko pôsobil, posunuli odborníci pre jeho nesporný atletický talent. V šprintérskych disciplínach, alebo ak chcete – v behoch na krátke trate. Jedným z dôkazov bolo a zostalo, že už  vo svojich sedemnástich rokoch v rámci šprintérskeho trojboja Štefan Golítko senzačne vyrovnal Křížov čs. rekord staršieho dorastu na 60 m časom 6,8, aby o sedem mesiacov neskôr zabehol stovku za 10,8 sekundy.

Do armádnej Dukly pod Urpínom prišiel posilniť a cibriť svoj šprintérsky talent v roku 1966. O 4 roky neskôr získal v behu na 200 metrov bronzovú medailu na majstrovstvách SR už ako výkonný práporčík vtedajšieho Armádneho strediska Dukla Banská Bystrica.

Keďže som po ňom preberal túto zodpovednú funkciu vedel som, že sa viac ako aktívnym behom začal venovať vo funkcii tajomníka atletického družstva práci organizátorskej, než aktívnemu športovaniu na špičkovej vrcholovej úrovni. Do tejto pozície ho odsunulo už v mladom veku neočakávané vážne zranenie.

Bolo to v čase keď bol ešte ako talentovaný šprintér členom úspešných štafiet: striebornej šprintérskej na majstrovstvách Československa 1967 (Rabas, Bende, Golitko, Holčapek) a zlatých štafiet na 4 x 100 m v roku 1967 (Bende, Golitko, Solčáni, Buřval) a dvoch štafiet na náročných tratiach  štafiet 4×400 m. V roku1968: získala štvorica v atletických tričkách Dukly Banská Bystrica zlato na majstrovstvách Slovenska v zložení:  Golitko, Pika, Škrdle, J. Šišovský , aby ho o rok zopakovala v zostave : Mareš, Tašek, Raček, Golitko, ktorá tak obohatila medailovú atletickú žatvu v tom čase zo slovenských šampionátov.

Keď som  pri písaní týchto spomienok na činnosť Štefana Golítka konzultoval niektoré faktografické údaje so živým pamätníkom armádneho športu v Dukle Banská Bystrica, viacnásobným majstrom Československa v atletickej chôdzi, trénerom olympijských víťazov našich špičkových chodcov svetového rangu Jozefa Pribilinca či Mateja Tótha, Jurajom Benčíkom, ten mi okrem iného aj pre čitateľov a účastníkov rozlúčky Štefana Golítka na poslednej ceste  životom nezabudol podčiarknuť:

„Aký krátky, ale krásny vie byť život aj pri športe a so športom, keď sa snúbi, ľudská prajnosť, dobrosrdečnosť, ústretovosť či pracovitosť a zištnosť pre druhého s kvalitou odvádzanej práce?!… To v sebe nosil vo funkcii tajomníka atletiky, neskôr vedúceho organizačnej skupiny v Armádnom stredisku vrcholového športu Dukla Banská Bystrica, Štefan Golítko. Takého sme ho poznali mnohí. Ak nevedel pomôcť, človeku neublížil. Nezneužíval svoje funkčné postavenie pre seba. Dnes aj  v spojitosti s odchodom  nášho dobrého kamaráta, blízkeho spolupracovníka v úspešnom manažmente Dukly by bolo dobré aj na verejnosti prezentovať taký zápis do historických análov pri jeho odchode aj z našej Dukly Banská Bystrica. Aj také osobnosti vyrastali v armádnej Dukle pod Urpínom…“

S úctou k práci zosnulého to robím a dovolím si dodať ešte jednu tajnosť získanú od Štefana Golítka, ktorú mi ponúkol, keď som od neho preberal funkciu výkonného praporčíka armádnej Dukly v roku 1969!

„Dukla učí aj hrdosti na svoje logo. Toto sa tiež nerodilo ľahko!..“

Nech mu je naša matička Zem, však ľahká! Česť jeho pamiatke!

Rozlúčka so zosnulým bude v banskobystrickom krematóriu Kremnička vo štvrtok 24. novembra 2022 so začiatkom o 13.00 hod.

Pre čitateľov Duklasportu a Klubu priateľov Dukly zaznamenal Jozef Mazár