MÉDIÁ STALO SA

Vzácna udalosť nie len pre banskobystrický futbal pod Urpínom v Kráľovej

Foto: Jaro Šiška | Text pod foto: Takto približuje chvíľu, na vynovenej hracej ploche svojim fotoaparátom Ing. Jaroslav Šiška, počas príhovoru primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Tesne potom prišiel na rad slávnostný, oficiálny výkop, vlastne finálna rozohrávka pre začiatok užívania celého futbalového komplexu.

Od detstva neznášam politikárčenie. Tobôž nie športovcami a ľuďmi pri športe. Nepoznám špičkové športové výsledky sveta získané fair – play spôsobom, kde by súperili ľavica s pravicou, ktoré by sa chceli vzájomne pohltiť.

Ak by tomu tak malo byť, na svete by už neexistoval ani najrozšírenejší šport – futbal! Len futbalové cesty spoločné, opierajúce sa o múdrosť, skúsenosť, vzájomne sa splietajúce rozmanitosťou, ale vzájomne sa splietajúce okrem odbornosti aj fair – play systémom, dokážu tvoriť súzvučný obraz hrdosti, úspechov aj nášho slovenského športu, futbalu zvlášť.

Príklad z minulosti. Do armádnej Dukly Banská Bystrica  narukoval ešte v roku 1974, teda ešte v minulom storočí, čerstvý absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, Peter Benedik. V tom čase ako hráč prvoligového mužstva VSS Košice. Celý život bezpartajný! Svoj život upísal športu, futbalu zvlášť.

V roku 1984 ako tréner detí a mládeže v Banskej Bystrici získal so žiakmi: Holec –  Daniel Balon, Karásek, Zátek, Praženica – Strelec, Tóth, Slobodník – Dikacz, ale i ďalšími po prvý raz v histórii titul majstra Slovenska, aby bojovali v československom finále s Teplicami o zlaté medaily a tak aj o titul majstrov Československa. Zlaté medaily za titul majstra Československa v kategórii žiakov však prevzali mladí futbalisti Teplíc.

O rok neskôr, tí istí futbalisti v žiackych dresoch Dukly Banská Bystrica znova získali titul majstrov Slovenska, ale vo finálovom zápase v meste Pŕíbram  porazili svojich rovesníkov hrajúcich v dresoch  Sparty Praha 2:1.

Vo vtedajšom československom finále zvíťazili gólmi Dikacza a Strelca 2:1, keď gól súpera dal Obajdin. Tak získali prvý titul majstrov Československa vo futbale pre mesto Banská Bystrica.

Po ich víťazstve koncom júna 1985 v predzápase finálového súboja dospelých medzi Duklou Praha a Lokomotívou Košice sa zaslúžili svojimi výkonmi o to, že v armádnej Dukle Banská Bystrica vzniklo vôbec prvé Stredisko vrcholového športu mládeže Československa vo futbale. Rozhodol o tom na spomenutých súbojoch v Příbrami vtedy prítomný minister národnej obrany Československa, Martin Dzúr. Radostnú správu po finálovom súboji spomenutých žiakov, oznámil po ich víťazstve nad Spartou Praha ich trénerovi, Petrovi Benedikovi, vtedajší generál, ale neskorší predseda Československého futbalového zväzu, Rudolf Tvarožka, toto:

„Peter, od 1. júla 1985 zriadi Ministerstvo obrany Československa  pri Armádnom stredisku vrcholového športu Dukla Banská Bystrica aj Stredisko vrcholového športu mládeže hlavne pre futbal.

Stalo sa. A tak mohlo spomenutých 9 futbalistov pokračovať v dresoch Dukly Banská Bystrica na rozvoji  svojej futbalovej kvality ďalej. Samozrejme s ďalšími, medzi ktorými nechýbal v tom čase ani najväčší futbalový talent v Československu – Marek Penksa.

Keď sa spomenutí stali aj dorasteneckými majstrami Československa, všetci sa neskôr zásluhou kvalitnej odbornej prípravy a vlastného talentu a chcenia zdokonaľovať svoj herný prejav, dostali do prvoligových dresov našej vtedajšej náročnej seniorskej I. ligy v Československu. Marek Penksa cestoval s futbalom do nemeckej bundesligy.

Viacerí z nich aj do reprezentačných výberov, ba Karol Praženica v drese vtedajšieho Hajduku Split hral ako prvý Slovák skupinovú Ligu majstrov.

Dňa 15. septembra toho roku registrujeme pod Urpínom ďalšiu vzácnu a pre mládežnícky futbal potrebnú udalosť. Aktívni páni z mesta Banská Bystrica, ktoré vedie vo funkcii primátora MUDr. Ján Nosko, za asistencie  prvého  reprezentanta z mesta Banská Bystrica v reprezentačnom drese dorastencov Československa, Milana Smäda po získaní titulu Európske hlavného mesta športu, slávnostným výkopom sprístupnili športovej verejnosti v Banskej Bystrici  Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej, ktorý má už niekoľko mesiacov nový vzhľad.

„Cieľom samosprávy bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast, zabezpečiť základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky, a v neposlednom rade, organizovať vlastné športové podujatia na lokálnej i národnej úrovni. Už zajtra, 15. septembra 2022 bude areál prvýkrát sprístupnený aj širokej verejnosti. Tešiť sa môžete na pestrý kultúrny program, futbalový turnaj žiakov, súťaže, sprievodné akcie a občerstvenie.“

Okrem pozvania na slávnostné otvorenie aj túto informáciu nám formou Tlačovej správy poslala do našej redakcie, hovorkyňa pána primátora, Mgr. Dominika Adamovičová.

Foto: archív mesta Banská Bystrica | Text pod foto: Pohľad na celý futbalový štadión v Kráľovej z vtáčej perspektívy. Naša redakcia venovala osobitnú pozornosť aj samotnej rekonštrukcii či prestavbe, ktorá je na stránkach Klubu priateľov Dukly a Duklasportu.sk zaznamená. Iste krásna dominanta nie len tejto časti mesta.

Vo svojej Tlačovej správe ďalej napísala, že s obnovou jedného zo športovísk v Banskej Bystrici začalo mesto v júni 2020, pričom do užívania bolo odovzdané v apríli tohto roka. Aj napriek mnohým komplikáciám v dôsledku pandémie koronavírusu sa podarilo staré chátrajúce ihrisko premeniť na moderné športové zázemie. Pribudol nový objekt štadióna so šatňami, prestrešené betónové tribúny s kapacitou takmer 1500 miest, osvetlenie, bufety a toalety pre divákov, dva objekty s pokladňami, ale aj nové prístupové plochy a parkoviská. Realizátori projektu vymenili futbalovú plochu za novú s umelým trávnikom.

„Som rád, že náš prvotný zámer z roku 2017, keď sme boli Európskym mestom športu, sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Som presvedčený, že mladým futbalistom z rôznych klubov v našom regióne svitá na lepšie časy. Verím, že budeme svedkami mnohých úspechov, vďaka ktorým sa Banská Bystrica opäť priblíži k svojej úspešnej futbalovej histórii. Jednej radosti sme sa už dočkali – MFK Dukla Banská Bystrica postúpila do najvyššej futbalovej súťaže Fortuna ligy“ povedal nám už dávnejšie, pred slávnostným sprístupnením spomínaného štadióna verejnosti, primátor mesta Ján Nosko. V rámci rozhovoru pre knižnú publikáciu Šport, futbal zvlášť, očami primátorov, starostov, pedagógov a verejnosti, ktorá sa objaví pre čitateľa z tlačiarne, koncom tohto mesiaca.

„Z mestského rozpočtu boli vyčlenené zhruba 2 mil. eur, pričom našej samospráve sa podarilo čerpať aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Z vládnej dotácie sme získali 730 tis. eur a pred nejakým časom sme z Fondu na podporu športu dostali cca 907 tis. eur. Dokázali sme tak ušetriť financie, ktoré budeme môcť využiť na iné zámery v prospech Banskej Bystrice,“ dopĺňa prostredníctvom Tlačovej správy z mesta, Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Keď primátor mesta Ján Nosko a poslanec Mestského zastupiteľstva Milan Smädo po oficiálnych príhovoroch urobili oficiálny prvý futbalový výkop tou istou loptou, ktorou odohrali mladí chlapci MFK Dukla vedení 30. júna 2020 trénerom Vraťom Greškom na starej hracej ploche, svoje posledné stretnutie v jej histórii trvania. Prítomní aktéri tejto vzácnej chvíle tlieskali. Čo je potrebné zvlášť oceniť, za účasti dnes už ľudí v dôchodkovom veku, ktorí iniciovali i pomáhali pri výstavbe starého futbalového ihriska. Nechýbal medzi nimi napríklad  nie len v Banskej Bystrici, ale aj napríklad v ďalekom Mexiku známy futbalista Ivan Marko, ktorý pri tejto príležitosti povedal, že výstavba starého ihriska v dnešnej Kráľovej stála vtedy okolo 100 tisíc korún. Pekné gesto, výborný počin pre túto vzácnu chvíľu. Isto sa k tomu ešte na stránkach Klubu priateľov Dukly vrátime.

Foto: archív mesta Banská Bystrica | Text pod foto: Pred slávnostným otvorením urobilo šikovné oko fotoreportéra pre archívy i zvedavú verejnosť aj tento pohľad na vďačný a krásny futbalový stánok pre mládež v meste Banská Bystrica.

Náš redakčný priestor sme dali v čase zrodu tohto publicistického materiálu aj Petrovi Benedikovi, ktorý nám okrem iného povedal:

„Ako ten čas letí. Radostné futbalové dejiny pod logom Dukly Banská Bystrica sme začali s žiackym a mládežníckym futbalom písať v Banskej Bystrici ešte v roku 1985. Ich chronológia je knižne zdokumentovaná, na svete je aj knižná publikácia o tvorcoch prvých veľkých úspechov futbalovej mlade v dresoch Dukly Banská Bystrica aj na medzinárodnom poli. Je veľmi dobré a zasluhuje si to aj verejné ocenenie, že z hľadiska medzinárodnej konfrontácie pribudol v Banskej Bystrici aj kvalitný mládežnícky futbalový stánok. Úžasná podpora futbalovej mladi. Konečne má mládež, ktorá je základňou futbalu dospelých, v Banskej Bystrici svoj domov, svoje šatne, sociálne zariadenia, priestor, kde sa môžu mladí futbalisti stretávať. Verím, že sa to prejaví aj v kvalite tréningového procesu s deťmi a mládežou futbalovej Banskej Bystrice a tým aj v reprezentačných výberoch futbalových družstiev a mužstiev so štátnym znakom na prsiach. Prajem si a hlavne mladým talentom, aby sa im podarilo prinavrátiť také futbalové pocty pre Slovensko, aké získavali  na medzinárodnom poli v doraste Československa ich predchodcovia. Napríklad, keď dorastenci získali titul majstrov Európy a Mareka Penksu vyhlásili za najlepšieho futbalistu spomínaných majstrovstiev. Bude to krásna odmena pre tvorcov a realizátorov tejto nádhernej myšlienky pre mládežnícky futbal pod Urpínom i v regióne. Teraz sa im patrí všetkým, ktorí sa na tomto peknom projekte podieľali poďakovať, čo za svoju osobu robím aj touto cestou.“

Milan Smädo, ako píšeme vyššie, prvý reprezentant Československa, rodák z Banskej Bystrici v dorasteneckej kategórii, (v období, keď reprezentačné dorastenecké dresy zo slovenských hráčov obliekali okrem iných napríklad Jozef Barmoš z Interu Bratislava, Dušan Ujhely z Lokomotívy Košice, ale napríklad aj Peter Mráz z Interu Bratislava či humenský rodák v tom čase v drese Lokomotívy Košice František Keruľ a ďalší) hovorí: „Pozval som na toto krásne a nevšedné podujatie mnohých ľudí, ktorí milujú a robia futbal pre jeho krásu a nie pre peniaze. Je to splnenie nie len môjho sna, ale aj mnohých banskobystričanov, ktorí to s našim futbalom pod Urpínom myslia úprimne. Tento mládežnícky stánok futbalu , verím, pomôže najmä našim deťom, vnúčatám  a prostredníctvom dobrej odbornej práce s deťmi a futbalovou talentovanou mládežou i celému slovenskému futbalu. Dovolím si i takto poďakovať všetkým verejne, ktorí sa na tomto projekte pozitívne podieľali a vďaka ktorým sa zrodilo dielo nadnárodného štandardu pre futbalovú mládež.  Verím, že aj výsledkami získame znova rešpekt na medzinárodnej futbalovej scéne, ktorý sme vďaka výsledkom a hráčom už mali v jednom období veľmi vysoký. Len zo širokej základne však môže vzísť za dobrého odborného, funkcionársky i trénersky zdatného vedenia, vysoká nadnárodná futbalová i ľudská kvalita.“