AKTUALITY MLÁDEŽ

Vnútorné hľadanie má pre každého svoje hodnoty a podstatu úspechu

Foto: archív V. Greška | Text pod foto: Už samotný pohľad na fotografiu Vratislava Greška púta bystrosťou a nie každodennou všednosťou.

Pravda, ktorá je vyjadrená skryto v titulku tejto publicistiky prináša pri skúmaní práce s mladým futbalovým talentom či dieťaťom, ktoré sa chce futbalom presadiť v zložitom futbalovom svete, viaceré nezodpovedané a publicisticky málo riešené otázky.

Jednou z nich je napríklad otázka: Je vo futbalovom tréningu detí potrebná kláštorná disciplína?

Odpoveďou pri inej tvorbe publicistického charakteru zaujal napríklad Vratislav Greško názorom a postojom, že každý chlapec, ak sa chce neskôr presadiť vo futbalovom svete  musí nájsť cestu určenú práve jemu samotnému a neprijímať len napodobovanie či chcenie samotných rodičov.

Vo svojom videní úspešnej futbalovej cesty nás práve Vratislav Greško veľmi zaujal. Patríme k tým, ktorí sa zhodujú, že futbal je športom silnej konkurencie, v ktorej obstáli z pohľadu klubových výsledkov sveta tie slávne futbalové osobnosti, ktoré sa dokázali oslobodiť  v mnohých prípadoch od povrchných radovánok bežného svetského spôsobu života a zvykli tvrdo podriadiť svoj život nárokom špičkového profesionála.

Nuž, ako sa na to, pozeráte, pán tréner vy, po svojich prvých krokoch z trénerskej stoličky pri svojich žiačikoch? – znela naša základná otázka, ktorou sa snažíme otvárať dialógy s futbalovými trénermi jednotlivých družstiev MFK Dukla Banská Bystrica. Vybrali sme si Vratislava Greška, ktorý toho dosiahol s futbalom v živote veľa, ale ani on nie všetko. Ako na takú otázku zvykne odpovedať?

„Chcel som byť od začiatku svojej, na vlastnú sebadisciplínu náročnej futbalovej cesty, sám sebou. Možno som pre mnohých zostal jedincom, ktorý dovolil svojmu vnútornému hlasu, aby ho viedol na náročnej ceste vhodnými vnútornými príkazmi pre vlastný futbalový osud. Budem konkrétnejší, pre hlavu rodiny je radosťou prijímať rodinný život, pre mnícha je to bremeno. Ani jeden ani druhý sa nemýli. Všetko sa odvíja od podstaty chcenia čomu podriadim to svoje. A potom prijímam hľadaním a sústavným pretváraním seba samého veľkou trpezlivosťou v súčasnom zložitom svete. Tak som to robil niekedy, pokračujem v tom aj teraz. Snažím sa od iných kvalitu brať i dávať. Pozrite sa, podľa mňa je  najlacnejším hráčom pre „A“ mužstvo, ale aj najdrahším zároveň ten, ktorý sa do futbalu narodil vo vlastnej klubovej futbalovej liahni. Záleží vždy na spôsobe pohľadu na systém smerovania klubu, družstva, v ktorom pôsobíte.“

Zaujímavý pohľad i prístup k futbalovej vyspelosti. Vy ste po prvý raz pri futbale vo funkcii trénera. Snažíte sa v nej pracovať systémom biča a či medu?

Veľmi sa to prelína, ale viac používam bič.

Takže ten med prenechávate radšej tým, ktorí sa bavia futbalom v krúžkovej činnosti centier voľného času?

Oblasť práce s deťmi v centrách voľného času pri futbale neriešim. Do veľkého futbalu som sa narodil v Dukle Banská Bystrica a postupne som sa k futbalovým výšinám dostával cez Inter Bratislava a ďalšie vyspelé európske futbalové kluby. Cesta na futbalový vrchol bolí. Je na nej veľa odriekania. Tí, ktorí tomu nepodriadili svoje životy zostali aj pri svojom úžasnom talente na pol cesty v hľadaní svojho futbalového vrcholu a podstaty toho, čomu sa hovorí hľadanie a nachádzanie futbalovej cesty na Olymp, teda do špičkových klubov Európy a sveta. Každá výrazná futbalová osobnosť sveta je iná, ale každá je pri práci na sebe sebadisciplinovaná.

O vás sa vie, že ste to dotiahli ďaleko. Stačí sa pozrieť napríklad na vašu fotografiu so slávnou hviezdou svetového futbalu Brazílčanom Ronaldom, ktorá obletela svet.  Sčasti je svedectvom jedného z dôkazov toho, čo publicistikou hľadáme. Počas vášho pôsobenia v Interi Miláno ste dokonca bývali v susedstve s týmto pánom futbalistom. My sa snažíme teraz hľadať vaše názory a spôsoby práce v mládežníckom futbale MFK Dukla. Kedy ste sa do takej práce zapojili a prečo?

Prvý tréning som absolvoval s chlapcami 22. júla toho roku. Oficiálne po ponuke a rozhovoroch s vedením klubu som družstvo prevzal 14. júla 2019.

Môžete prezradiť bez papiera mená a priezviská chlapcov, ktorí tvoria družstvo U14?

Píšte si. Do brány sú k dispozícii Tomáš Žabka, Kristián Chromek, Leo Lakomčík, v obrane dostávajú príležitosť Lukáš Adame, Jakub Brštiak, Martin Poljovka, Sebastián Almáši, Kristián Kaliský Ján Bednár, v zálohe najviac hrávali Šimon Blihár, Juraj Kvasna,Adam Matúš Solárik, Milan Kaščák, Samuel Kormaňák a Samuel Greško, v útoku Timotej Cimerman, Martin Marko a Andrej Francisti.

V objatí po góle s bývalým spoluhráčom Ronaldom v drese Interu Miláno.

Možno nazvať doterajšie obdobie za vzájomné spoznávanie sa?

Tento kolektív, jeho silnejšie a slabšie stránky som poznal oveľa skôr. Zhruba som chlapcov sledoval dlhodobejšie, je medzi nimi aj môj syn…

Dobre, preruším vás, prepáčte a položím inú otázku. Ako vidíte toto družstvo, ktoré je zapojené v dlhodobej súťaži a hráva v dresoch MFK Dukla? Aký cieľ ste dali pred seba a ako ste zo strany MFK Dukla s podmienkami v ktorých pracujete spokojný?

Hneď viac otázok. Budem stručný. Chcem pripraviť pre U15 kvalitných chlapcov, ktorí aj v budúcnosti budú ochotní na svojom futbalovom smerovaní pracovať. MFK Dukla sa nesmie stať v nižších vekových kategóriách materskou škôlkou toho, čo si prajú rodičia. Tvrdím, že pre nárast futbalovej kvality máme v MFK Dukla všetko čo potrebujeme.

Tvrdíte, že chcete pripraviť dobre chlapcov pre kategóriu U14. To však znamená mať na zreteli viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú tréningový proces. Prezradíte, ktoré sú to podľa vás?

Mesiac narodenia, somatotyp chlapca pre túto krásnu hru, tréning, disciplína, dochádzka na tréningy, prosperita v škole, konkurencia hráčska a kvalita súperov a samozrejme i podmienky pre futbalový rozvoj. Už som pred chvíľou povedal, že tie máme veľmi dobré pre plnenie nášho zámeru. Hovorím to aj preto, lebo Dukla v mládežníckych kategóriach za posledných 7 rokov ustupovala z pozícií, ktoré vybudovali naši učitelia futbalu pod jej logom, aby odchovanci mohli hrávať v tých najprestížnejších kluboch Európy či úspešne medzi seniormi v najvyššej futbalovej súťaži vlastnej krajiny.   

Kontroluje niekto váš tréningový proces? Určuje mu systém ? Robí vám niekto supervíziu?…

Na taký druh otázok odpovedať nebudem. Patria pre iné funkcie v klubovom rebríčku. Nezodpovedám za prácu s mládežou v MFK Dukla celkovo. Nie som koordinátorom tréningových činností.  

Kontrolujú vás oči rodičov. Ako komunikujete s nimi?

Čo sa týka tréningovej náplni a štýlu futbalovej výchovy nevidím dôvod pre komunikáciu. V komunikácii s každým zdôrazním – futbal, ten profesionálny a MFK Dukla chce tam smerovať a orientovať svoje činnosti, je v prvom rade veľká obeta. To znamená zdokonaľovanie a hľadanie poznaním seba samého vo futbalových činnostiach. Alebo sa snáď mýlim?…Vyspelý futbalový svet mi ponúkol prijať túto zásadu bez reptania ak som sa chcel do veľkého futbalu prepracovať. Až potom môžu prísť na rad odborné debaty. Položím protiotázku: Čo prináša na oltár futbalu rodič? Chce ponúknuť svoje dieťa už v rannej mladosti ako tovar? Alebo mu už v rodine systémom výchovy vštepuje prvky poriadku v sebe samom?… Znova skôr otázky pre samotných rodičov. Aj ja som rodič, ale pri futbalovom družstve som trénerom. Ak má niekto dochádzku na tréningy 50 či 60 percentnú, nemôžem sa dať vyrušovať tým, čo búra úspech a naše smerovanie s nárastom futbalovej kvality. Tá nepríde do kolektívu sama.

Prinajmenšom zaujímavá odpoveď, ba názor. Ani výsledky zápasov neprídu priaznivé z večera na ráno. Čaká vás s družstvom prvý halový medzinárodný turnaj, čaká vás v strednej Európe odbornou verejnosťou pozorne sledovaný, kvalitne obsadený medzinárodný halový turnaj tejto vekovej kategórie, už 26 rokov známy pod zjednodušeným názvom: Venglošov pohár. Ako sa pozeráte na svoje družstvo z pohľadu účinkovania na ňom?

Ako na súčasť toho, čo som v súvislosti s mojou trénerskou úlohou, mojim cieľom tréningového pôsobenia povedal sčasti aj v tomto rozhovore. Nech si chlapci zahrajú a skonfrontujú svoje futbalové schopnosti s rovesníkmi z viacerých iných regiónov u nás či zo zahraničia. Na rad prídu ďalšie náročné konfrontácie s vyspelými družstvami a tam v nich budeme hľadať a tvoriť optimálne zloženie. Dnes síce máme 18 chlapcov, ale iba málo postov obsadených chlapcami, ktorí odovzdali svoje srdiečka tejto hre, sú na svojich postoch vo svojej kategórii rozdielovými hráčmi.  Budeme preto naše schopnosti konfrontovať s Interom, Slovanom, s rovesníkmi v pražských Bohemians, Sparte či Slávii i výbermi regiónov. Mám vytypovaných najmenej 10 mladých chlapcov u ktorých badať nielen talent, ale i chcenie odovzdať zo seba všetko pre futbal a mať z toho radosť. Dosť dôležité, aby sa vďaka systematickým tréningom i prácou na sebe posunuli medzi rozdielových vo svojej kategórii a tým napredovali. Aby ich futbalová náročnosť a zdokonaľovanie sa motivovali. Budem sa ich snažiť tréningovou náplňou v ich smerovaní podporovať, ale najskôr ich chcem v takých súbojoch zapájať do hry nášho kolektívu a sledovať ako sa v ňom cítia, čo pre dobro a kvalitu kolektívu prinášajú a čo od neho chcú brať. Rád sa budem podieľať na zapracovaní takých typov do futbalových zostáv mládežníckych družstiev pod logom MFK Dukla. My vieme ponúknuť futbalovú drinu, pot, disciplínu a vďaka dobrej práci potom aj vyšší stupeň pridanej hodnoty, ktorá v konečnom dôsledku zdobí skutočné futbalové osobnosti.

Hovoríte teraz my. Koho máte na mysli?

Klub MFK Dukla, náš realizačný tím pri družstve, teda aj kondičného trénera Sebastiána Čaneckého, vedúceho družstva Miloša Kaščáka a ekonómku družstva Dášu Žabkovú, samozrejme aj všetkých chlapcov, ktorí to myslia s futbalom vážne.

Ďakujeme za vaše odpovede a názory. Držíme vám v nastúpenom trende palce, budeme radi, ak aj  nášmu čitateľovi budeme môcť vašimi odpoveďami priblížiť plnenie toho, čo vás pre trénerskú prácu najviac motivuje. Ak odpočtom vychovaných hráčov budeme prostredníctvom pozitívnych analýz dokumentovať vami načrtnutý futbalový progres.