AKTUALITY MÉDIÁ

Úspešné časy futbalovej armádnej Dukly očami dnešného oslávenca

Foto: archív Ivana Čierneho | Text pod foto: Prezident SFZ Ján Kováčik (vľavo) počas odovzdávania Zlatého odzaku SFZ Ivanovi Čiernemu.

Keď sme z vedenia internetového portálu Klubu priateľov Dukly úprimne vinšovali brigádnemu generálovi PaedDr. Ivanovi Čiernemu k vysokému oceneniu Slovenským futbalovým zväzom, ktorý mu udelil Zlatý odznak za jeho záslužnú prácu vo futbale 28. februára toho roku, vrátili sme sa vo voľnej debate aj k úspechom futbalovej armádnej a neskôr neúspechom futbalovej súkromnej Dukly v jej histórii, aby sme mohli skloňovať súčasnosť.

Dnes, kedy si pripomíname 82, narodeniny tejto výraznej osobnosti tak armádneho športu v bývalom Československu ako aj neskôr v našom slovenskom športe, ten olympijský a futbalový zvlášť nevynímajúc, citujeme práve oslávenca : „Dnešný svet a šport v ňom vnímame vo veľmi zložitom období. Náš život sa podobá počas existencie častým zhromaždeniam pri hrách. Niektorí súťažili, iní povzbudzovali, ďalší tam prichádzali za obchodom a tí najlepší získavali slávu. Organizátori tie hry pripravovali, režírovali. Národ na základe stupňa svojej vyspelosti registroval lovcov slávy i bohatstva, iní oceňovali potleskom a vyvolávaním na slávu víťazom ich dril, otroctvo v poctivom odovzdávaní sa náročným tréningom, aby prenikli do absolútnej svetovej špičky toho – ktorého športu. Filozofovia sa stávali lovcami pravdy. Tí, ktorí podľahli manipulovaným davovým psychózam, dostávali svoje životy aj do otroctva vlastnej vášne.“

Veľmi pozorne sme z internetového magazínu Klub priateľov Dukly načúvali  slovám človeka aj v čase, tesne po prevzatí vysokého vyznamenania z oblasti futbalu. Sme, totiž, presvedčení, že brigádny generál Ivan Čierny, vyše 10 rokov veliteľ futbalu v Dukle Banská Bystrica a 11 rokov veliteľ armádnej Dukly vôbec, nesmierne miloval a miluje život a šport v ňom. Isto o štipku viac atletiku ako futbal.

Aj keď o brigádnom generálovi Ivanovi Čiernom vyšla kniha Svedectvo veliteľa pri oslavách jeho osemdesiatin, ktorá ukrýva a približuje armádny šport jeho očami zoširoka, jej obsah ponúka príležitosť prežívať čaro návratov k športu s logom Dukly, aj v jej obsahu predovšetkým prostredníctvom jeho názorov. Nie sú to názory všedné. Dávajú však svetu na vedomie, že dnešný oslávenec, brigádny generál Ivan Čierny je iba jeden.

Klub priateľov Dukly pokladá jeho aktivity vo futbale, ale i v šírení olympijských myšlienok za veľmi dôležité, lebo sám pomáhal iným, aby tí druhí spolu s ním dokázali prinášať aj armádnym športom objektívne pohľady na svet športu a jeho dôležitosť presadzovať v ňom fair – play spôsoby. Aby potom špičkoví športovci šírili svetom skvelý chýr o našom Slovensku. Nebolo ich málo. Ani športovcov a ich trénerov, lekárov, funkcionárov –  ani úspechov!

Dnes je v tomto smere, oslávenec – pán Ivan Čierny – vážnym bardom šírenia pravých myšlienok samotného olympizmu.

Slovenský šport, futbal zvlášť, také vzácne osobnosti z oblasti fair – play spôsobov života potrebuje. Veď armádna futbalová Dukla padla na dno futbalu.

Foto: archív Športlandia.sk | Text pod foto: Pohľad na účastníkov vyprevadenia knihy Svedectvo veliteľa k čitateľom tesne pred živým slovom poéta, herca, vysokoškolského pedagóga, ale i veľkého priaznivca športu, futbalu zvlášť Juraja Sarvaša ( na snímke v prvom rade vedľa bývalého riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, v súčasnosti primátora tohto mesta, generála MUDr. Igora Čombora PhD). V slávnostnej atmosfére Robotníckeho domu Banská Bystrica nechýbali medzi účastníkmi ani prezident SOV Anton Siekel, riaditeľ ASC Dukla Praha plk. Ing. Jaroslav Priščák PhD, veliteľ VŠC Dukla Banská Bystrica pplk. Roman Benčík, viacerí olympijskí víťazi, ale i futbalisti a významní športovci z iných druhov športu, tréneri i funkcionári Dukly pražskej, banskobystrickej i samotného mesta pod Urpínom.

„ Jej logo ožije do takého jasu, ako sa budeme schopní poučiť z kvalitných analýz minulosti a začať robiť kvalitu u seba samých. Diagnózy pádov poznáme. Otázne je, aké recepty vyberieme v liečbe choroby, ktorá znamenala zostup banskobystrického futbalu pod logom Dukly do nižších podlaží a nášho reprezentačného futbalu z miest, z ktorých Vengloš, Adamec, Ondruš, Jurkemik, ale aj Fero Kunzo, Marián Masný, Penxa a ďalší preberali cenné medaily na európskych, svetových i olympijských fiestach futbalu.“

Slová z úst Ivana Čierneho pravdivé, poučné, hodné a vhodné pre súčasné životy vôbec a športové činnosti v nich.

Pán brigádny generál PaedDr. Ivan Čierny! Hlavne veľa zdravia, pokoja a triezvosti, zdravého elánu vo vlastnej duši Ti aj touto cestou vinšuje vedenie internetového portálu Klub priateľov Dukly spolu so svojimi čitateľmi a milovníkmi fair – play futbalového života, športu vôbec!

Slovenský šport a futbal v ňom múdre názory a skúsenosti, ktoré  so sebou nosíš vo svojom srdci, potrebuje ako soľ. Potrebujú Ťa Základné olympijské kluby, na vzniku a kvalite činnosti ktorých sa mierou vrchovatou podieľaš. Sám si svojim životom v športe a pri športe dokázal spájať užitočné s kvalitným a potrebným.

Mnohí pozorní si všímajú ako vieš, lebo chceš byť nápomocný tam, kde hrozí pád, kde bolí úpadok, kde sa športovou múdrosťou slabší neradi vydávajú na náročné cesty vyslovované múdrymi už v antickom svete. Tam kde tie múdre slová zo sveta antických mudrcov dávajú do praxe sú pred nami ďaleko vpredu.

Ešte mnoho rokov v zdraví medzi mladšími a menej skúsenejšími vinšujeme!