AKTUALITY MÉDIÁ

Snažme sa v našom futbale udržiavať rovnováhu

Foto: Samo Telúch | Text pod foto: Mať vo svojom kolektíve Róberta Polievku znamená pre jeho spoluhráčov predvídať akú centrovanú loptu pošle aj za silného dažďa pred bránu súpera. V zápase s FK Dubnica – MFK Dukla ich poslal tento futbalista zo osem až desať veľmi kvalitne, umne rozohraných. Osud nechcel, aby aspoň z jednej padol gól. Na ten zápas bude iste s radosťou spomínať najmä domáci brankár Tomáš Digaňa. Vo futbale existujú zápasy, v ktorých jednému vychádza všetko, druhému takmer nič. Vzácna škola aj pre ďalší futbalový život. Ak si z nej dokáže samotný futbalista zobrať hráčske ponaučenie…

Tento titulok sa nám zdá v kolektíve tvorcov a spolutvorcov internetového magazínu www.klubpriateľovdukly.sk za výstižný pre udržanie objektivity hodnotenia futbalového ročníka 2019/2020. Jeho víťazom v II. lige seniorov sa stal FK Dubnica nad Váhom aj vďaka čudným móresom a rôznym výmyslom v spájaní čestnej fair – play futbalovej hry s COVIDOM –  19.

Týmto tvrdením nejdeme hlbšie analyzovať cestičky k tomu, prečo sa systémom streda – sobota II. futbalová liga bez problémov nedohrala a víťaz postúpil bez baráže do súťaži najvyššej, kým posledný z tej najvyššej podľa vopred prijatých pravidiel nezostúpil?!… Nie sme vyšetrovateľmi ani sudcami , aby sme určili vinníka takých záverečných  futbalových rošád, ale praktický život ukázal, že času na objektívne dohratie celej II. ligy bolo viac ako dosť.

Neobjektívne ukončená súťaž si zo strany nášho média, hlavne z úcty k nášmu čitateľovi zasluhuje aspoň pokus o objektívne meradlo kvality výsledku futbalu v Slovenskej republike po ukončení spomenutého ročníka 2019/ 2020.

Do dnešného dňa sa v našom magazíne nemáme pri hodnotení z pohľadu kvality futbalu u nás, v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými krajinami sveta o čo na základe objektívne urobených  analýz oprieť, aby sme celý problém mohli futbalovej verejnosti čo najobjektívnejšie predostrieť. Pravda, ak nechceme podliezať latku kvality. Hlavne tímovej vo všetkých reprezentačných vekových kategóriách a funkcionárskej. O výnimke, svetlej sa dá diskutovať na úrovni klubov hádam iba v súvislosti s účinkovaním Slovana Bratislava na medzinárodných futbalových kolbištiach.

Prečo je tomu tak v drvivej väčšine kolektívov na klubovej úrovni, to by mali prinášať na svojich stránkach hlavne klubové médiá, ktorým by malo záležať, aby divákov na majstrovských zápasoch, ale i pohárových či priateľských pribúdalo. Preto, lebo ponúkajú vysokú hernú futbalovú kvalitu a tým aj slušnú zábavu pre slušný národ!

Pre nás, v našom internetovom médiu, ktoré nebolo, nie je ani nebude prisluhovačom žiadneho klubu tkvie tajomstvo úspechu dokázať sa vracať tak z klubových ako i reprezentačných špičkových zápolení s medzinárodnými vavrínmi, ako tomu bývalo za čias minulých. Ešte konkrétnejšie, znamená vrátiť sa k jednoduchému – ku kombinácii talentu, techniky, disciplíny a hlavne sebadisciplíny na každom poste a stupni slovenských futbalových aktivít. Máme na mysli posty trénerské, funkcionárske, hráčske, rozhodcovské, divácke, ale i sponzorské.

Nezdá sa nám,  že len dôležitosti organizácie hry na samotnej ploche by mala byť podriadená filozofia súčasného slovenského futbalu. Mali by sme mať na mysli a v centre pozornosti i hodnotení všetky jeho stupne. Nie, netvrdíme, že medzi našimi súčasnými trénermi nie je trénerská kvalita. Naopak,  vážime si takých, ktorí sa napriek mnohým iným ťažkostiam o to svojou denno – dennou trénerskou prácou pokúšajú. Nevieme však pochopiť, prečo potom ani v kluboch, ktoré sa pohybujú napríklad v II. lige na prvých priečkach či v strede ligovej tabuľky nedokážu trvalejšie krásou herného prejavu či víťazstvami robiť  trvalejšiu radosť svojim priaznivcom. Chápeme prečo existujú rôzne rýchle medializácie výsledkov a rozhodnutí, ale nechápeme,  prečo sa trvale nekomentuje o nedostatkoch,  ktoré brzdia nárast kvality hernej a hlavne diváckej?

My sa v našom internetovom médiu pýtame, komu a prečo máme bezhlavo slúžiť? Rozhodne sa nevydáme cestou kritiky mladých  hráčov, ktorí zavše robia chyby?!… Futbal aj v II. lige je predsa, podľa našej skromnej mienky, procesom učenia sa, do ktorého nastúpil celý tím v súťaži. Chápeme, medzi jednotlivými hráčmi existovali a budú existovať rozdiely. Napríklad, trebárs aj sociálne, ale divák má právo vedieť aký priestor má v tom jeho klube každodenný stupeň tímovej práce toho, ktorého kolektívu? Či snáď stačia len zaregistrované výsledky a ospravedlnenia prípadných neúspechov?

Tak futbalista ako aj tréner by sa nemali vo svojom tímovo vyspelom klube báť zlyhania v jednom, dvoch stretnutiach, naopak, bez strachu a zabudnutia na prípadnú prehru by mali pokračovať v túžbe za svojim cieľom, ktorý im stanovil ich chlebodarca. Ale medzi chlebodarcov sa  radia aj vyspelí, verní diváci. Ako sú tí vychovávaní a čím na úrovni reprezentačných či klubových mužstiev?

Našim mediálnym cieľom je aj písaním  o futbale či už  z dorasteneckej ligy, alebo ligy seniorov, druhej najvyššej na našom území  podávať futbalové svedectvá stále na vyššej a vyššej úrovni.  Čo všetko je preto potrebné? Čo pre túto oblasť a akou mierou kvality robíme na úrovni klubu , jednotlivých družstiev? Naši skúsenejší redaktori sa naučili zo života, že futbal je proces robenia chýb. Pýtame sa, ako o tom píšeme našim verným fanúšikom, čo im z tejto oblasti prinášame?

Tak ako by sa kvalitní tréneri mali pokúšať v rozvíjaní futbalových a ľudských schopností svojho tímu, malo by sa vedenie klubu stálou komunikáciou pokúšať o sústavný dialóg  s vernými futbalovými priaznivcami i s jednotlivcami klubu prostredníctvom systémových krokov stálej profesionalizácie daného klubu na všetkých úrovniach.  Smerom  z klubu k riadiacemu orgánu, ale i opačne. Kombinácia talentu,  techniky, disciplíny a sebadisciplíny, to nie je len o hre na zelenej trávnatej či umelej ploche. Ak sa nám v tomto futbalovom  reťazení nedarí, aby v tom  spomenutom základnom reťazci boli ohnivká čoraz viac pevnejšie, nevrátime sa nikdy k úspechom, ktoré československý futbal, ale i futbal banskobystrickej Dukly či už v kategórii dorasteneckej, alebo mužskej dosahoval.

V našom súčasnom futbale, a to si dovoľujeme vážne a silno podčiarknuť, chýba rovnováha. V čom,  kedy, kde ako, prečo – o tom by mala byť na rôznych fórach robená diskusia. Otvorená,  vecná, východisková. Rozbíjať a  troviť je aj vo futbale vec ľahká, spájať, vychovávať, rozvíjať talent a pripravovať skvelých futbalistov  pre majstrovskú hru je vec veľmi ťažká, zodpovedná a náročná. Ešte náročnejšia a zodpovednejšia je v tomto prípade medializácia daných skutočností. Náročnosť, to znamená dodržiavať stanovené, vopred prijaté pravidlá, aby sme dokázali na každom stupni zvládať tlak, ktorý býva vyvíjaný často aj umelo jednotlivcami smerom z klubu do vnútra tímu i z tímu jednotlivcom či skupinkou smerom von z neho.

Nie, vôbec nemáme na mysli odchody a príchody hráčov. Máme na mysli systém, ktorý v našom klubovom slovenskom futbale a futbale reprezentačnom zabezpečí progres tak viditeľný, ktorý by uspokojoval a spájal široké slovenské futbalové spektrum do jednej veľkej rodiny.