AKTUALITY MÉDIÁ

Silvester i 1. január 2020 je za nami, čo a ako ďalej?

Foto: Viktor Zamborský | Text pod foto: „Bez ladu a skladu sa kvalitný futbal nehrá nikde na svete. Či sa niekomu páči, alebo nie, poviem pravdu aj pre vás, pre vaše médium:  Funkcionár, tréner, futbalista, trojuholník úžasne pre futbalovú kvalitu dôležitý, ak človek nepozná futbalové súvislosti, históriu vlastného klubu, tie najslávnejšie osobnosti, tiež psychologický slovník náležitý, je v zoskupení futbalovom figúrkou bezbrannou, neproduktívny, nekoncepčnosťou a neodbornosťou vnútorne najviac bitý“ – tvrdí  77 ročný funkcionár, bývalý futbalista, futbalový rozhodca Stanislav Jagiela ( na snímke vpravo) z poľského Krosna šéfredaktorovi tohto internetového magazínu, Jozefovi Mazárovi, počas ich spoločného rozhovoru na medzinárodnom predvianočnom turnaji futbalových rozhodcov v Sabinove, ktorý organizuje už niekoľko rokov Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu v Prešove. O tom i iných veciach v prvých dňoch budúceho týždňa viac na www.priateliadukly.skwww.sportlandia.sk.

Z pohľadu reality a veľkej zodpovednosti, sa mojej maličkosti píše pre internetové magazíny, ktoré redigujem v spolupráci s Vami, čitateľmi a hlavne pre Vás, vzácnu čitateľskú skupinu, samozrejme nie sám, ale  i s vybranou skupinou   spolupracovníkov z rôznych sfér života, každý prvý riadok do tohoročnej publicistiky – veľmi ťažko.
Patrím spolu s vydavateľom magazínov Športlandia.sk a Klub priateľov Dukly.sk k tým, ktorí sa snažia rešpektovať, istý zlomok zo zákonitostí psychológie literatúry, ktorú využívajú tvorcovia písaného, obrazového a hovoreného slova.

Mám na mysli média a snažím sa takto reagovať na ich čiastkové ciele. Napríklad na formovanie verejnej mienky, skrytú, ale aj neskrytú reklamu, kde sú literárne príbehy konštruované tak, aby psychologicky ovplyvnili čitateľa.

Nie je to určite nič nové pre ľudí, ktorí s týmto cielene pracujú, ale dáva to zreteľne formulovanú odpoveď na spoločenskú potrebu, prečo je potrebné vytvárať pozitívnu, a efektívnu protiváhu rôznym protispoločenským balastným dielam, oslavujúcim psychologicky patologických hrdinov, oslavujúcich ich asociálne správanie, schopnosť  “dobehnúť systém, parazitovať na úkor niekoho iného, či chcieť od spoločnosti nepomerne väčšiu protihodnotu, než do nej vloží, a rôznych ďalších defektných vzorcov správania.

Najmä intelektuálne menej dimenzovaní ľudia potom v domnienke, že takýto podhodený skratkovitý psychologický model funguje, neraz siahajú po takomto správaní ako po vzorci k rýchlemu úspechu či uznaniu, alebo rešpektu vo svojom okolí.

Keďže, okrem kontraproduktívnej cenzúry nie je možné nijako eliminovať takéto spoločnosť rozkladné psychologické manipulácie, o to dôležitejšie je v komunikácii poslanie, konfrontovať tieto rozkladné vzory s pozitívnymi hodnotami, spájanými napríklad aj so športom a fair -play konaním. Máme tak v Športlandii.sk a Klube priateľov Dukly.sk na taký štýl publicistiky zhodné názory.

Nedávno sa nám takej podpory dostalo i za oceánom od viacerých renomovaných športovcov, známych svojimi výkonmi na olympijských hrách, MS či iných veľkých športových podnikoch sveta. Tie menšie, ale dlhodobé napríklad doma ( napr. 26 ročníkov medzinárodného futbalového halového turnaja pre deti, už XIII. ročníkov Žiackej chodeckej ligy a pod., športové aktivity rodičov a detí v Starom Tekove či ďalšie ) nevynímajúc.

Veľmi si to vážime a zaväzuje nás to ešte k tvorivejšej práci štýlom, ktorým sa prihovárame viacerými spôsobmi našej publicistiky.

Preto si dovolím hneď na úvod roka 2020 popriať našim čitateľom a spolupracovníkom, všetkým ľuďom dobrej vôle,  z dielne Športlandie.sk a Klubu priateľov Dukly pevné zdravie a mnoho múdrych myšlienok overovaných užitočnou praxou. Osobne ma zaujalo viacero takých vinšov do roku 2020, ktoré priali tak Športlandii.sk ako i Klubu priateľov Dukly, aby boli v priebehu celého ročného obdobia v takejto konfrontácii úspešné a svojou komunikáciou pomohli priniesť svojim čitateľom veľa životných a žičlivých víťazstiev.

Foto: Oto Marci, osobný archív | Text pod foto: „Vždy sa snažím približovať život svoj, ale aj históriu a život súčasný – pravdivo. Prečo to robím? Možno aj preto, lebo už Mark Twain povedal, že lož precestuje pol sveta, zatiaľ čo pravda si len zaväzuje šnúrky. V tomto smere sa snažím meniť túto pravdu roky od seba.“ – povedal nám nedávno osobne náš najčerstvejší spolupracovník spoza Atlantického oceánu, veľký znalec bejsbolu, Jorgue Luis Morejon, z ktorým pripravujeme viacero článkov pre Športlandiu.sk. Na stránku Klubu priateľov Dukly, pre zmenu z mládežníckeho futbalu.

Sú pod nimi podpísaní ľudia z našich slovenských miest a obcí, ale i blízkeho a ďalekého zahraničia. Ľudia, ktorí svojimi pohľadmi a postojmi, hlavne výsledkami svojej práce, radi prinášali a publikovali schodné cesty pre sociálny zmier, pozitívne výsledky demokratického systému príkladmi z konkrétneho života v právnom štáte. Ak sa tak stane, každý sa bude na rodnej hrude cítiť ako doma, vo svojej vlasti.  Len vlastná domovina, rodná vlasť vie byť oporou v ťažkých chvíľach našich vlastných životov. A v rodnej vlasti ani konštruktívna, opodstatnená kritika pozitívne konajúcej osobnosti, nemôže uškodiť či stínať hlavu. Kritika, robená odpočtom pre iných vykonaného dobra. Z pohľadu ministra – sluhu, trénera – lodivoda odbornosti, otcovského a múdreho konania, funkcionára, ktorého prácu rešpektuje a uznáva svet.

Ak takú pravdu vo svojom vnútri človek nenachádza, nerealizuje ju svojim životom v praxi, nestotožňuje sa s tými, ktorí približujú slovenské dejiny tak ako ich písali a chcú písať ľudia, hrdí na dedovizeň viac ako na obsah svojej peňaženky. Múdri ľudia opaterou pozitívnych výsledkov minulosti, ako prirodzeného všeľudského záujmu pre múdrych a užitočných ľudí celého sveta., sú súčasným svetom vyhľadávaní a cenení. Sú nositeľmi potrebnej pravdy pre našu budúcnosť. Pravdy, nie skrytej napríklad za zberateľstvom akademických titulov, ale za konkrétne výsledky vlastnej práce ich držiteľov či nositeľov pred a za menom.

Kvalitní ľudia nepotrebujú robiť a vytvárať dejiny umelými cestičkami neslovenských a neslovanských záujmov. Umelo sa nerodili ani rodiť nebudú olympijskí víťazi, ani skvelí vedci. Ani z oblasti športu, tobôž ani kultúry.

Znova uvediem príklad. Na Slovensku rodná, spisovná slovenčina musí byť hlavne v médiách dominantná a uplatňovaná bezo zvyšku a výnimiek. Nemôže byť prvotná tvrdá robota tam, kde ani rétorika kvalitou slova a činu nie je zjednotená a slovenská. Príklad maličký, ale…

Veru, roboty od prvej minúty vstupu do roku 2020 vyše hlavy. Plno potu v tvári na hektolitre, veľkej driny a náročnosti na celé životy nás všetkých! Tak to vidím a tak sa s najbližším okruhom spolupracovníkov budem snažiť prihovárať aj počas roku 2 020. Takými cestičkami sa budeme snažiť orientovať obsah oboch magazínov, ktoré spomínam.

Všetkým, ktorí ste nám boli v roku odchádzajúcom v nastúpenej ceste pri tvorbe spomenutých magazínov nápomocní, ktorí ste nám na prelome rokov vinšovali, si dovoľujem aj touto cestou a takým príhovorom úprimne ďakovať aj za vydavateľa a spolutvorcov!