AKTUALITY

Povedali si áno! Vinšujeme šťastie a zdravie obom v ich rodine!

Foto: archív Športlandia.sk | Text pod foto: Mgr.art. Marek Čecho

Keď som sa mal možnosť zoznámiť s foto – portrétmi, ktoré ponúkol pre naše internetové magazíny Športlandia.sk a Klub priateľov Dukly, dovolil som si poznamenať, že on sa vlastne svojou tvorbou nedotýka spúšte fotoaparátu, ale vnútorného sveta ľudí. Mgr. art. Marek Čecho. Spoznával som ho oveľa skôr, než spomenuté internetové magazíny uzreli svetlo sveta.

Neviem presne ako dlho do nášho pracovného zoznámenia sa zbieral životné skúsenosti, no už vtedy vo svojom pracovnom portfóliu iste vlastnil dôležité partnerstvá so špičkovými odborníkmi z rôznych oblastí. Nepochybujem, že už pred rokom 2015 začal tvoriť silnú základňu aj z oblasti športovej fotografie či športového marketingu samotného.

Katie De Chimp

Keď v roku 2015 odkúpil etablovaný časopis Svet ŠPORTU, vstúpil vážnejšie aj na slovenský mediálny trh. Jeho pôsobenie na poli športovej publicistiky vyústilo okrem iného do spolupráce s mestom Banská Bystrica a projektu Európske mesto športu 2017, počas ktorého so zástojom spolupracovníkov zorganizoval odbornú športovú konferenciu Dieťa, rodič, šport.

V minulom roku svojou kreativitou, grafickou zručnosťou a vďaka osobitnému pracovnému zanieteniu prispel mierou vrchovatou k vydaniu na naše slovenské pomery nie tak často vydávanej knižnej publikácie, akú vyše 300 stranová farebná publikácia Futbaloví anjeli a démoni predstavuje.

Dnes, v piatok 28. júna 2019 presne o 15 hodine a 30 minúte rozšíril rady tých, ktorí sobášom začali žiť v rodinnom zväzku. Svoje áno si povedal v rímskokatolíckom kostole v Košiciach s Katie De Chimp, profesionálnou trénerkou zdravého životného štýlu,

Odbornosť i zručnosti nadobúdala táto sympatická mladá žena štúdiom v zahraničí. Ono sa ľahko zvykne povedať, že správne cvičiť, racionálne sa stravovať a hlavne pozitívne myslieť i keď toto všetko sú v dnešnom svete veci veľmi potrebné. Ťažšie sa však tieto veci realizujú v praxi.

Ale o tom by najlepšie mohla hovoriť práve Katie De Chimp ( viď foto v texte) . Na našom domácom, ale i zahraničnom trhu iste vzácna značka kvality. A tak, keď som mal možnosť byť dnes medzi takmer dvojstovkou osobných gratulantov obom k ich vstupu do manželského života, dovolil som si za širšiu rodinu čitateľov spomenutých magazínov okrem iného povedať tak Katie ako i Marekovi:

„ Pán farár obsahovo krásne priblížil potrebu i poslanie funkčného rodinného zväzku. Mám úžasnú radosť a cítim v duši spokojnosť, že som mohol byť pri chvíli, keď ste si povedali obaja pred oltárom to nádherné slovo „áno“.

Nuž prajem Vám za všetkých našich čitateľov veľa šťastia na spoločnej životnej púti. Nech sa koleso Vašej lásky, tým správnym smerom celý Váš život aj so zdravými prírastkami v zdraví všetkých krúti! 

Nech slovo vinša bude dotykom reálneho krásneho žitia celej Vašej rodiny, mesiacom, slnečným lúčom, vierou, nádejou, láskou nielen v priebehu počas dôstojného sobáša, počas v chráme Božom teraz strávenej hodiny.

Krásna budúcnosť nech sa pre Váš život stane úžasným celoživotným darom. Vinš bude aj v písanom vyjadrení historicky zaznamenaný v magazínoch a podpísaný Jozefom Mazárom.“