AKTUALITY PORTRÉTY

Navždy opustila naše futbalové rady vzácna futbalová a pedagogická osobnosť

Na všetkých čaká rovnaká cesta,

raz musíme cestou smrti z tohto sveta ísť.

Profesor, robotník z poľa, športovec, pedagóg či človek z iného cesta,

a ak bol priaznivcom, dokonca trénerom futbalovej Dukly, nemal by z našej mysle zísť!

Dnes 18. marca toho roku sa najbližší rodinní príslušníci v Dome smútku Banskej Bystrice, v Kremničke, rozlúčili na poslednej ceste životom s tým, ktorého mali nesmierne radi, ktorého milovali, lebo on poctivým postojom k životným situáciám v rodine, meste, regióne i vo svojej vlasti miloval ich a zástoje hlavne futbalovej rodiny s nimi.

Zosnulý doktor pedagogických vied, bývalý aktívny funkcionár predovšetkým futbalového života, rodák z Ráztok v okrese Brezno, Vladimír Halaj písal svoju životnú kroniku svojim serióznym životom takmer 82 rokov. Jeho srdce dotĺklo 14. marca toho roku.

Koniec aktívneho a plodného života. V sobotu 14. 3. 2020 vo veku nedožitých 82 rokov navždy dotĺklo srdce bývalého telovýchovného a najmä futbalového činovníka PaedDr. Vladimíra Halaja. Rodák z Ráztoky, okres Brezno, svoj život spojil so športom číslo jedna. Po skončení hráčskej kariéry od Dubovej, cez Nové Mesto n/Váhom, Jakub a Priechod, až po významnú funkcionársku dráhu. V rokoch 1978 – 1988 predsedal stredoslovenskému futbalu, z toho titulu bol delegátom najvyššieho federálneho orgánu i členom vedenia slovenského futbalu. Venoval sa tiež trénerstvu. Dve desaťročia viedol žiakov a dorastencov Dukly B. Bystrica, kde vyrastali aj jeho synovia Vlado a Peter (neskôr hráč Dukly BB, Třinca, Prievidze, Levíc i Podbrezovej). Pán Halaj bol profesiou pedagóg – riaditeľ ZŠ, inšpektor a vedúci oddelenia školstva i športu mesta B. Bystrica. Jeho pohreb vzhľadom na okolnosti s koronavírusom bol neverejný. Česť jeho pamiatke!

Keďže súčasná rozsiahla epidémia národov sveta nedovoľovala zúčastniť sa osobne mnohým priateľom, funkcionárom, trénerom i odchovancom futbalu Dukly spomenutého pietneho aktu, za mnohých prostredníctvom klubovej stránky MFK Dukla, ako i internetového magazínu Klub priateľov Dukly výstižne priblížil úprimné slová na rozlúčku so zosnulým generálny manažér MFK Dukla, pán Milan Smädo, ktorý okrem iného povedal:

„Vladimíra Halaja som poznal nielen ako predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu, ale predovšetkým ako zodpovedného a poctivého človeka, ktorý upísal svoj život okrem funkcionárskej roboty pri futbale, aj futbalovému životu v Dukle. Bol skvelým pedagógom, v určitom období aj trénerom mládeže v Dukle Banská Bystrica, ktorý žil pre futbal v Dukle, meste Banská Bystrica, regióne i na celom Slovensku. Nie náhodou bol delegátom federálneho futbalového orgánu v Československej republike, ktorý sa nikdy neuchyľoval k velikášstvu a sebeckosti. Futbalom nehľadal svoj prospech. Sám hrával futbal najskôr v dedinských podmienkach aktívne, lebo túto hru nesmierne miloval. Často som ho aj v jeho pokročilom seniorskom veku stretával v Radvani pri rôznych akciách. Vždy sme sa mali o čom rozprávať. Živo sa zaujímal o futbalové dianie v MFK Dukla, ale i v celom regióne. Štatistici presne uvádzajú jeho trénerské i funkcionárske roky, moje videnie jeho osobnosti je zásluhou jeho obetavej práce prostredníctvom reči jeho srdca pre futbal a ako som už uviedol aj pre poctivý zdravý život. Náš život je nevyspytateľný. Nikdy som nemyslel, že budem kondolovať jeho rodine pri poslednej rozlúčke s touto významnou osobnosťou nášho futbalu prostredníctvom médií. Robím to však s plnou zodpovednosťou a smútkom v srdciach všetkých, ktorí mali a majú futbal s logom Dukla, ale i v celom meste Banská Bystrica či regióne prinajmenšom tak rád, ako ho on sám miloval. Verím, že sa nám aspoň takto podarilo zmierniť žiaľ v jeho rodine. Za tú našu, futbalovú rodinu MFK Dukla, v ktorej sa hráčsky a funkcionársky či trénersky v Dukle a slovenskom futbale presadzovali či presadzujú jeho synovia Vlado a Peter, (ten ako hráč Dukly Banská Bystrica, Třinca, Prievidze, Levíc a Podbrezovej ) chcem smútiacu rodinu uistiť, že si uchováme PaedDr. Vladimíra Halaja v našich futbalových životoch na večnosť!“

Byť mŕtvy neznamená ani vo futbale nebyť. Smrť je omnoho viac než spánok. Je pokojom v duši zosnulého mier, konečnou štáciou jeho slastí a strastí v pozemskom živote.

Česť nehynúcej pamiatke zosnulému, ktorý v mladosti obliekal futbalové dresy Nemeckej, Nového Mesta nad Váhom, Jakuba a Priechodu. Nech mu je zem ľahká!