AKTUALITY PORTRÉTY

Naše rady opúšťa ďalšia výrazná veliteľská a športová osobnosť Dukly!

Foto: archív autora | Text pod foto: Plk. Ján Vlčko sa v rozhovoroch s významnými osobnosťami športu pod logom Dukla, ale aj s výraznými osobnosťami športu svetového  dotýkal vízií i odvahy, teda prvkov, ktoré ovplyvňovali výrazne úspechy svetových hviezd s logom Dukla . Dôkazom toho je napríklad aj historická fotografia, na ktorej plk. Jána Vlčko ( prvý sprava) so svetoznámymi Emilom a Danou Zátopkovcami v prítomnosti vtedajšieho veliteľa Dukly Banská Bystrica, vtedy plk., dnes brigádneho generála Ivana Čierneho (prvý zľava) na stretnutí s veľkou rodinou priaznivcov, vtedy československého nie len armádneho športu.

Bol veliteľom, autoritou, pokojným človekom. Mal rád ľudí, miloval šport a na rybačke hľadal zdroj pokoja pre svoju dušu. Nepatril medzi tých, ktorí by mysleli iba na seba. Preto počas svojho pôsobenia či už v Dukle Banská Bystrica, alebo na sklonku svojej veliteľskej kariéry v Dukle Trenčín ako jej vrchný veliteľ nikdy neochudobňoval iných o seba, preto neochudobňoval seba o iných. V našich spoločných rozhovoroch viac raz upozornil na skutočnosť, že aj v športe, tom vrcholovom, existuje krajina života a smrti a mostom medzi nimi je láska so živým, pravdivým slovom.

Plukovník Ján Vlčko, ktorý sa narodil 18 júna 1935 v Trenčíne už  nerozšíri svoj životný príbeh o nové udalosti na tejto zemi. V štvrtý júlový deň toho roku dotĺklo jeho statočné srdce. Myšlienky, ale i jeho živé slová zostanú medzi žijúcimi na večnosť. Podaktoré sú obsiahnuté v knižnej publikácii Svedectvo veliteľa, iné budú aspoň občas oživovať spomienkami iste jeho najbližší spolupracovníci či už z Dukly Banská Bystrica, alebo jej menovkyne z Trenčína.

Keď sa úspešný tréner viacerých majstrov sveta v skokoch na lyžiach, ktorí si túto poctu i skvelé tituly vybojovali v kombinézach s logom slávnej Dukly, Miroslav Martinách, dozvedel o jeho smrti, okrem iného povedal:

„Odišiel človek, ktorý skromne a bez veľkých ovácií prijímal úspechy zverencov, na výsledkoch ktorých sa podieľal svojou zodpovednou prácou.  Športový strelec Ivan Némethy, oštepár Ján Železný, reprezentanti v atletickej chôdzi Jozef Pribilinec či Pavol Blažek, ale i ďalší s krásnymi výsledkami zo svetových či európskych podujatí, ktorí aktívne pôsobili v Armádnom stredisku vrcholového športu ( ASVŠ) Dukla Banská Bystrica by isto konkrétnejšie a košatejšie obohatili slová dnes už, žiaľ, nebohého nášho spolupracovníka, trénera, alebo ak chcete veliteľa Jána Vlčka, ktorý popri svojej trénerskej či veliteľskej práci štúdiom obohacoval svoj zorný uhol vedomostí, aby ho praktickou činnosťou medzi športovcami násobil vlastnou praxou vo vyššiu kvalitu reprezentácie Dukly, Československej či neskôr Slovenskej republiky v súbojoch s najlepšími z mnohých končín sveta. Aj preto popri svojej náročnej práci úspešne absolvoval a záverečnými skúškami ukončil Fakultu telesnej výchovy a športu,“

 

Pekné výsledky biatlonistu Petra Zelinu i ďalších v tomto športe, ktorý aktívne robil ako pretekár samotný Ján Vlčko, vystavili pre bývalého zástupcu veliteľa ASVŠ Dukla Banská Bystrica pre veci športové  skvelé vysvedčenie jeho práce. Raz, na margo toho, on sám, vtedy ešte iba podplukovník okrem iného povedal:

 „ V Dukle Banská Bystrica sa mi pracuje so športovcami i ľuďmi, ktorí tu pôsobia, veľmi dobre. Hlavne branné športy a v nich pretekári ma fascinujú ochotou prekonávať samým seba. Pôsobiť v trénerskom či veliteľskom súkolí takej športovej organizácie je pre mňa záväzkom odborne pracovať i na sebe samom.“

Dnes brigádny generál , vtedy dlhoročný veliteľ Dukly Banská Bystrica, Ivan Čierny, patril medzi tých, ktorí ho poznali azda najdôvernejšie. Aj v čase, keď už mnohí z trénerov boli, či stále sú v úlohách súčasných reprezentantov veku dôchodcov. Keď mal pre médiá stručne vysloviť svoj pocit, ktorý v ňom vyvolala správa, že plk. Ján Vlčko je mŕtvy, povedal toto:

„Tí, ktorí sa stretávame vieme, že náš kamarát, spolubojovník z veľkej plejády srdcom a dušou oddaných priateľov  Dukly, výrazne svojou smrťou oslabí naše chvíle v prírode či na iných miestach našich stretnutí. Ján Vlčko bol, totiž, známy svojou poctivou robotou v každej oblasti našich životov. Bol pracovitý, pedantný na každý výstup svojich aktivít. Jeho odchodom strácame výraznú osobnosť armádneho športu v Slovenskej republike a skutočne vzácneho priateľa na tejto zemi. Poučiť sa z jeho dlhoročnej záslužnej práce znamená stále pripomínať napríklad aj záslužnú metodiku či komunikáciu veliteľa so širokými vrstvami športovej i ľudskej komunikácie tak v armádnom ako i bežnom športovo – spoločenskom živote. Na jeho práci a spolupráci sa dá tiež dobre odčítať vyše 50 ročná systémová a cieľavedomá  činnosť športovcov, trénerov a veliteľov či ďalších členov realizačného tímu Dukly pri dosahovaní náročne vytyčovaných cieľov svojej práce.“

Pri rozlúčke s plk. Jánom Vlčkom sa v banskobystrickom Krematóriu v stredu 10. júla toho roku o 11.00 hodine odvije u jeho srdcu najbližších dlhá a úprimná niť spomienok na jeho život v rodine, so športom a pri športe, kde budú hľadať aj jeho niekdajší podriadení, alebo jeho blízki priatelia tie najvýraznejšie chvíle a dosiahnuté výsledky spolupráce, ktorými spoločne písali bohaté dejiny športu  pod vo svete veľmi rešpektovaným logom Dukla.

Česť jeho nehynúcej pamiatke!