MÉDIÁ

Namiesto príhovoru

Foto: Ján Miškovič  | Text pod foto: Keď koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia narukoval do Dukly Banská Bystrica Ladislav Petráš, už bol futbalovým kúzelníkom, tvrdí bývalý prezident futbalovej Dukly banská Bystrica Jaroslav Čupka. Jenym dychom dodáva, že v Dukle pôsobilo množstvo výbornýh technikov, driblérov, zabávačov diváckych tribún svojimi futbalovými kúskami. A menuje mareka Penksu, Ľubomíra Faktora, ale i mnohých ďalších. Tvrdí, že priblížiť ich vnútorný futbalový svet širokej verejnsti aj s odstupom rokov bude jednou z úloh Klubu priateľov Dukly. Takto zachytil dvorný fotograf Dukly Ján Miškovič Ladislava Petráša na oslavách 50. výročia vzniku Dukly banská Bystrica prostredníctvom futbalového zápasu internacionálov Dukly banská Bystrica a Dukly Praha.

Keď som sa v jednom z mnohých rozhovorov so známym slovenským športovým publicistom Jozefom Mazárom rozprával o fenoméne futbalu na tému život a futbal, v súvislosti s našou Dukličkou Banská Bystrica sme nemohli obísť meno trénera Petra Benedika. Viem, nie pre každého človeka je sympatické spájať futbal s dynamikou rozvoja takého fenoménu ako je život sám, ale Peter Benedik ten svoj život  s futbalovým dianím a Duklou zvlášť, spojil nebývalými a netradičnými formami.

Pamätám si na mnohé konkrétne udalosti, príbehy, ktoré sa patrí uchovať v pamäti z tejto oblasti pre mnohé generácie. Viem, že vo funkcionárskom futbalovom dianí Dukly Banská Bystrica boli aj známejší futbaloví lodivodi ako moja maličkosť, veď kto by si nepamätal už samotný vznik Dukly, ktorá prišla s presunom tej futbalovej z Brezna pod Urpín. Túto genézu nech však skloňujú širšie futbaloví historici.

V knihe Svedectvo veliteľa spomína výrazná veliteľská postava v histórii Dukly Banská Bystrica, Ivan Čierny  všetky mená a priezviská ľudí, ktorí kormidlovali vo funkcii predsedu, prezidenta či veliteľa futbal v Dukle Banská Bystrica. Okrem iného tám píše: “… Ing. Michal Hrubý, Rudolf Stacho, Ján Vanka, pplk. Pavol Lichanec, Jozef Kysel, Ing. Ivan Spišiak, PhDr. Jozef Paršo, Jaroslav Čupka, Dr. Jozef Vengloš mladší, potom už prevzal klub do súkromných rúk Ján Kováčik. Veliteľmi vojenskej futbalovej Dukly boli pplk. Arpád Máni, pplk. Vladimír Weber, pplk. Daniel Demko. Musím však pri tejto príležitosti ešte spomenúť mená dvoch tajomníkov futbalu z čias armádnej Dukly – Ľubomíra Homolku a Ivana Korbela…”

Moju funkcionársku genézu pri futbale diktoval môj život. Ako prezident futbalu v Dukle Banská Bystrica som mal tiež možnosť sledovať a pochopiť futbalové súvislosti a život s armádnym futbalom trochu inak ako bežný futbalový laik. Futbal by sa mal hrať a mal by baviť plné futbalové bariéry. Život mi dovolil pochopiť futbalových kúzelníkov Lacka Petráša, Mareka Penksu, Róba Semeníka, Ľuba Faktora a ďalších, ktorí túto zásadu dokázali napĺňať. Futbalom ľudí zabávali a futbaloví divák im chodil tlieskať. Dukla Banská Bystrica mala v tomto smere aj nenapodobniteľných trénerov Jožka Adamca, Petra Benedika, Antona Dragúňa, Stanislava Jarábka i ďalších ako úžasných ambasádorov našej, nebojím sa nazvať – futbalovej krajiny. Poznám viacerých takých trénerov, ktorí zaujali svet nielen v spojitosti so samotným futbalom.

Preto, keď ma podaktorí oslovili, aby som porozmýšľal nad potrebou vytvorenia Klubu priateľov Dukly na území Banskej Bystrice, začal som vnímať Duklu, tú súčasnú, futbalovú aj prostredníctvom výrazných celospoločenských zmien života u nás, v Dukle Banská Bystrica a vo svete. Komercionalizácia v športe vybičovala športovcov na hranice ľudských možností. Je tu sféra biznisu s novodobými gladiátormi, vzniklo úzke prepojenie medzi vrcholovým športom a sférou biznisu…Sám som sa uchádzal o miesto šéfa súčasného Vojenského športového centra Dukly aj preto, lebo lebo funkciu športu v živote človeka vnímam ako neoddeliteľnú. Šport je telesnou kultúrou človeka, a tá ako taká ovplyvňuje a predovšetkým odhaľuje fyzické a psychické kvality jednotlivca.

                 Na príklade práce a života Petra Benedika vo funkcii trénera v Dukle Banská Bystrica som si potvrdil, že športovec, v tomto prípade futbalista, futbalový tréner, futbalový funkcionár v najexponovanejších momentoch svojho výkonu musí prekonávať nielen svojho súpera, v ktorom zohráva dôležitú úlohu aj čas, ale predovšetkým musí prekonávať v konflikte so sebou predovšetkým seba samého. Na túto tému som z pohľadu armády rozprával s mnohými odborníkmi. Nezanedbateľné miesto v tomto smere majú moje rozhovory a ich výsledky aj s bývalým ministrom obrany Slovenskej republiky Jánom Sitekom, zhodou okolností tiež zanieteným človekom pre šport a futbal zvlášť.

 Každý dobre zorientovaný človek dnes chápe a vníma, že medzinárodný a národný šport je dnes vo všetkých kútoch sveta isté politikum. Veľkú zásluhu má na tom futbal zvlášť. To sú tie najpodstatnejšie dôvody angažovať sa v činnosti Klubu priateľov Dukly.  Túto organizáciu už od jej začiatkov, keď je prakticky na prahu vzniku, chcem a budem vnímať ako samosprávný, dobrovolný spolok členov a členiek, ktorej společným záujmom je zvlášť podpora všetkých prospešných aktivít pod logom  DUKLA. Je to verejná prihláška k nezmeniteľným a nezameniteľným tradíciám svetovej značky DUKLA.

                 Náš pokus oslovovať a stmeľovať všetkých priaznivcov Dukly osobitne z oblasti futbalu, sme sa rozhodli vydaním knižky : Peter Benedik so životnou filozofiou zvanou futbal. Som presvedčený, že jej obsah  vytvorí pre každého dobrý pocit z členstva v tejto začínajúcej organizácii a spoluúčasťou v Klube priateľov Dukly každý nájde aj prezentáciu svojho kúska života.

Už som uviedol niektoré mená a priezviská ako dôkaz, že Dukla mala v histórii futbalu svoje pevné miesto, svojich prominentných “baletných umelcov”, ktorým odovzdali svoje futbalové srdcia aj významné osobnosti nášho spoločenského života. Vo svojej funkcii prezidenta FK Dukla Banská Bystrica som zistil, že svoj najväčší trénerský výkon podal Peter Benedik vtedy, keď pochopil, čo mnohí aj výnimočnejší tréneri a športovci často pochopiť nechcú. Tak futbal, ako i šport sú iba parciálnou časťou života. Veselé i vážne historky z futbalu v Dukle sú  dostatočným svedectvom takého tvrdenia. Jednou z nich je i schopnosť manažérska. Štvrťstoročie organizovania dnes v strednej Európe ojedinelého medzinárodného halového turnaja detí do 14 rokov a mladších O pohár Jozefa Vengloša je toho dostatočným dôkazom. Domnievam sa, že tieto schopnosti a ambície neboli v prípade Petra Benedika spoločensky na území Slovenskej republiky adekvátne pochopené a docenené.

                Viem presne čo píšem a často hovorím. Mám tým na mysli jeho inovatívne odkazy tak pre zvyšovanie kvality futbalovej práce v komplexe, ako aj pre oblasť reklamy ľudských hodnôt a práce  s talentom až na úplný vrchol futbalovej pyramídy. Životná filozofia – futbal v sebe skrýva podľa mňa v prípade Petra Benedika, veľa potrebného v práci na úseku futbalu hlavne s deťmi po reťazci dieťa – rodič – škola – futbalový klub – reprezentácia – svet – partnerstvo na život. Aj takto chceme šíriť filozofiu projektu v Klube priateľov Dukly.