MÉDIÁ STALO SA

Na futbalových oslavách v Košťanoch spomínali aj armádnu Duklu a veľa dobra

Foto: Katarína Beličková | Text pod foto: Takto sa dali zvečniť tesne po prevzatí ocenení všetci, ktorí si ocenenia prevzali z rúk starostu obce Ing. Mariána Bunganiča.

Prvá tohoročná septembrová sobota mala v krásne upravenom futbalovom stánku prímestskej dedinky Košťany nad Turcom pri Martine veľa pozitív, zaujímavých zábavno – vzdelávacích celospoločenských momentov i dotykov ľudského dobra.

Radosť z návratov do bohatej 90 ročnej futbalovej minulosti v tejto obci  ostro kontrastovali s tým, že od budúceho roku zavrie zahraničná spoločnosť  Trim Leaders a.s., s historickým názvom Johnson Controls a.s., ďalší zo svojich závodov na šitie poťahov na sedadlá do áut, ktorý sídli  práve v susedstve futbalového ihriska  FK TJ Turčan Košťany. O prácu tak príde v regióne Turiec ďalších vyše 400 zamestnancov.

Zaujímavú debatu sme si v tomto smere vypočuli v jednej skupinke bývalých futbalistov Koštian. Citujeme z nej:

„ Prišli tu cudzí podnikatelia s fabrikou a dostali pre jej stavbu jednu z najúrodnejších pôd, okrem toho za veľkých osláv počas vtedajšej Vlády SR,  vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu aj s odpustkami z daní. Znova sa v praxi potvrdilo akú slávu a istoty prináša pre nás zahraničný kapitál ak nie je robený s profesionálmi,  na profesionálnej múdrej úrovni tak, aby bol výsledok riadenia prospešný čo najširším vrstvám regiónu a štátu. Dôkaz aké sú škodlivé nahrávky na smeč tým, ktorí chcú žiť a žijú na úkor dobra iných. Takí zväčša všade prídu, aby keď získali dostatočné bohatstvo do svojho vrecka, pobalili svoje švestky a pôjdu tam, kde znova budú chcieť svojimi obyčajmi a zvykmi, prostredníctvom lacnej pracovnej  sily, zbedačiť množstvo cudzieho národa.“

Prečo tak píšeme? Lebo také počínanie ostro kontrastuje s úprimným ľudským dobrom. S radostnou realitou aj po desaťročiach. V Košťanoch nad Turcom tak tomu bolo v spomínaný deň. Svedectvom toho je i vydanie a distribúcia vkusne a s historicky slušne spracovaným obsahom knižôčka: 90 rokov hráme futbal v Košťanoch nad Turcom a pokračujeme ďalej…  TJ Turčan Košťany robila oslavy prostredníctvom návratov k futbalovým začiatkom v obci. Názov Turčan, má tiež svoju históriu a poslanie. Rovnako tak spoločnosť s názvom Turčan. Máme na mysli tú, ktorá vznikla ešte v roku 1967. Písali a tvorili ju Slováci, ktorí vo svojich pracovných tradíciách premietli v praxi jedno podstatné, dlhodobú koncepciu, odbornosť a zvyšovanie kvality a produkcie vlastnej práce do jedného tvorivého celku. A v ňom v spomínaný deň aj odraz úspešnosti v športe. Nebyť spoločnosti Turčan a podpory z Obecného úradu v Košťanoch, sotva by v tejto dedinke tak dlho a v takej šírke pokračovala futbalová tradícia. Najstaršie žijúci pamätník, ktorý hrával v Košťanoch futbal, dnes 81 ročný, bývalý robotník Neografie Martin, od svojich 16 rokov ľavý bek mužstva dospelých futbalového v drese Košťan, Vladimír Polonec nám okrem iného povedal:

„Pýtajú sa ma, kto hral na mojom poste futbal v Košťanoch skôr. Ale to ja si už ani veľmi nepamätám, viem, že to boli futbalisti Kamien, Ivan Pekár, ale i ďalší. Pamätám si však, že nás od dávnych čias poctivosť posúvala ďalej. V robote i na futbalovom ihrisku.  Och, ako len tie naše deti a vnúčence starnú….“ zauvažoval, aby sa dal do rozhovoru s Petrom Blizniakom, jedným zo štvorice bratov Blizniakovcov, ktorí hrávali aktívne futbal v Košťanoch ešte začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Mená Peter Blizniak, Ondrej Blizniak, Jozef Blizniak, Ján Blizniak sú skloňované v úvode tohto článku spomínanej knižôčky, lebo sú pamätníkmi, ale i stále hrdými nositeľmi futbalových tradícií svojej obce, v ktorej začali písať a stále píšu bohaté dejiny aj vďaka výsledkom ekonomickej prosperity tejto časti Turca.

My sa vzhľadom na dobré poznanie kvality i výsledkov produkcie spoločnosti Turčan Delta nebojíme napísať, že i v silnej zahraničnej konkurencii a podaktorých nežičlivcov takých úspechov. Úspechy spoločnosti Turčan Delta sú založené na ľudskej múdrosti a na sile národnej, historickej tradícii hrdosti na svoj národ, statočnú tvorivú prácu na svojom území pod nebom mieru medzi ľuďmi a s ľuďmi ktorých dobre poznajú od detstva. Ľudovo sa tomu zvykne vravieť múdra a potrebná dedovizeň.

Nádherné slnečné počasie, krásne a zaujímavé priateľské, ale pre pozorovateľa učenlivé zápasy futbalových prípraviek domácich mladých ratolestí so susednými rovesníkmi z neďalekej obce Diviaky či žiakov Koštian s rovnako vekovo rozvíjajúcimi svoj futbalový kumšt pri futbale,  chlapcami zo Slovenského Pravna obohacovali futbalovú históriu futbalu Koštian nad Turcom aj v tento deň.

„Tento areál má od obce k dispozícii naša TJ Turčan aby, spolu s Obecným hasičským zborom našich Koštian, v ktorom sa úspešne aj na krajské či celoslovenské pomery prezentujú i dievčence a ženy, aby patrili zo spoločenských organizácií v našej obci medzi najúspešnejšie. Preto sme dnes z radov futbalových, lebo aj na tomto úseku sme aktívni,  mohli odovzdávať ocenenia obce Ondrejovi Výbošťokovi, Jánovi Nezdobovi, MUDr. Petrovi Strapkovi, Dušanovi Jančovi, Vladislavovi Polonecovi, Jozefovi Melianovi, Milanovi Bielikovi, Vladimírovi Zigovi, Jánovi Fokorovi, Božene Pavlovičovej, Vladimírovi Jančovi, ale aj vyznamenania in memoriam pre Viliama Hjadlovského, Ondreja Blizniaka či Jána Kapustu“ stihol nám pre našich čitateľov povedať súčasný starosta obce, Ing. Marián Bunganič, tesne po ocenení spomenutých.

„Je dobré, že môžem byť prítomný na takom podujatí, kde sa obnovujú a zoceľujú priateľstvá, spoločný ťah na bránu ľudským dobrom a pracovitosťou. Viete, my tu máme napríklad viaceré obce spoločný stavebný úrad, spoločné sociálne riešenia naliehavých otázok, je dobré, že sme súčasníkmi tejto spoločnej futbalovo – spoločenskej udalosti. Dosť je v dnešnej dobe takých čo si múrmi oddelili svoje vnímanie sveta od druhých. Možno i preto, že sa cítia bohatšími. Dnes sa už pomaly susedia ani nepoznajú. Podaktorí životmi tvrdia, ani sa poznať nepotrebujú.

Bohatstvo, to skutočné, nefalšované skrivodlivosťou iných, sa vždy odvíjalo a aj v budúcnosti bude silnieť spoločne prospešnými aktivitami pre väčšinu obyvateľstva. Tie duševné a duchovné boli, sú a budú vždy veľmi potrebné“ povedal nám starosta Ondrej Výbošťok z Turčianskeho Petra, bývalý výborný futbalista aj susedného Trebostova.

Obec Turčiansky Peter nie je veľká, ale tiež má svoju históriu. Rovnako ako Košťany, neďaleké Žabokreky, či už spomenuté Trebostovo. Preto nás vôbec nezaskočilo, že sa Ondrej Výbošťok dal už po príchode na toto milé a v histórii futbalu po prvý raz zorganizované podujatie Koštian, do rozhovoru so starostom Trebostova, Ivanom Trimajom.

„Keď sa ma pýtate, ako dlho som starostom Trebostova, nuž práve toľko ako Ondrej Výbošťok v jeho rodisku. Celkom 3. volebné obdobie. A keďže dnes sme súčasťou sviatku futbalového, v Trebostove hráme tiež v súčasnosti I. triedu vo futbale, hrávali sme však aj IV. ligu, ale menia sa časy i systém organizácie futbalového života na slovenskom vidieku. Vidíte aj tu, dávame sa futbalovo dokopy v regióne. Deti a mládež majú dnes viac ponúk pre svoje životy, mne neprichodí teraz a takto hodnotiť naznačené, ale teší ma, že obce z Turčianskej záhrady, ako zvykneme tento región nazývať, nastúpia vďaka veteránom k priateľskému stretnutiu proti bývalým futbalistom Koštian. Každá obec, aj Bela, Žabokreky, Necpaly, vrátane už spomínaných Košťan na Turcom, Trebostova či Turčianskeho Petra majú svoju históriu, svoje úspechy i starosti. Nás trápi, že v obci nemáme kanalizáciu, finančný kapitál je potrebný na uchovanie pamiatky, ktorú na území máme, ide o renesančný kaštieľ“ – dal sa počuť človek, ktorý nezabudol podčiarknuť význam a poznanie každej histórie, ale nenásilne vyzdvihol i aktívny podiel spoločenských organizácií na území obce Trebostovo. Do nášho redakčného bloku sme si okrem futbalistov a bohatej histórie hasičov zapísali aj tamojšie poľovnícke združenie či jazdeckú spoločnosť Polet z tejto obce.

Foto: Samo Telúch | Text pod foto: Futbalovým ratolestiam zápal a herné nasadenie pri futbale nikdy nechýba ak sú vedení metodicky správne už počas svojich tréningov. Verme, že aj v súčasnosti bude pribúdať detí, ktoré sa na futbal budú tešiť a nebudú brať futblové zápasy len ako povinnosť, aby zápas odohrali či tréning odtrénovali. Aj na také témy sme na podujatí v Košťanoch počuli nie málo pozoruhodných názorov.

Pritom sme stále obdivovali profesionálne živé slovo Tibora Kubičku, komentátora  podujatia v Košťanoch, na ktoré nás z Klubu priateľov Dukly, tej futbalovej, ešte  v tom čase armádnej, pozvali. Na rozdiel od mnohých iných prejavov mediálnym spôsobom, bolo slovo Tibora Kubičku bohaté na spisovnú slovenskú pestrosť, obsahovo fundované, zaujímavé, motivačné. Slovo súce riaditeľa  Slovenského komorného divadla v Martine, ktorým je práve Tibor Kubička.

Keď moderoval súťaž veteránov nad 65 rokov v premieňaní pokutových kopov, v hľadisku si okolo 350 divákov mohlo vypočuť, ba sa aj dotknúť vnútorného prežitku najstaršieho realizátora pokutového kopu, takmer 80 ročného Jána Blizniaka. Ten nám po kope z bieleho vápna povedal: „ Znova sa potvrdilo, aký dôležitý je tréning, ale i chcenie niečo dokázať, vďaka čomu potom môžeme víťaziť. Dnes vyhrali všetci, ktorí do tejto obce prišli na toto podujatie. Aj veľké futbalové hviezdy zvyknú nepremieňať pokutové kopy. My sme tu mali dnes možnosť vidieť malé hviezdičky, deti. Vo futbalových dresoch ako sa dokážu zabávať. Vždy však záleží na ich motivácii i ľuďoch, ktorí ich vedú životom. Ono sa nie nadarmo hovorí aj pri futbale, že kto nevie prehrávať, nemôže sa naučiť víťaziť. Svoje jedenástky som nepremenil v gól, ale vyhrali sme všetci, ktorí sme tu prišli, lebo aj pri tej našej muzike sa dá zabávať. Vyhráva tu skvele.“

Dobre sa počúval a sledoval finálový súboj o prvenstvo v kopaní jedenástok aj v podaní komentátora Tibora Kubičku. Druhé miesto v ňom obsadil 72 ročný inžinier, dnes už rozhľadený pán na dôchodku, muž ktorý vo svojom živote prešiel vďaka odbornej práci možno aj 80 percent krajín sveta, zakladateľ spoločnosti Turčan – Ing. Peter Blizniak. Nechajme však slovo jemu samotnému.

„Myslím si, že nachádzanie ľudského dobra a zbližovanie ľudí neviazanou, ale slušnou formou aj prostredníctvom futbalu má svoj význam. Dnes možno viac ako inokedy. Veď ste si mohli všimnúť ako sa tešil po svojom víťazstve môj mladší brat Jozef , keď si prevzal ako víťaz za prvenstvo medzi súťažiacimi knižný dar Futbaloví anjeli a démoni. Knihu, ktorú napísali svojimi životmi bývalí skvelí futbali v dresoch Dukly Banská Bystrica a ich tréner, o ktorom vlastne tá kniha je napísaná, pán Peter Benedik,  pri tejto udalosti. V Košťanoch historickej. Iste túto dnešnú prítomnosť v Košťanoch každý okomentuje svojimi pohľadmi, na základe svojho prežívania.“

Znie neuveriteľne, ale pravdivo, že súťaže v premieňaní pokutových kopov sa zúčastnila aj vedením obce na podujatí odmenená Božena Pavlovičová, ktorá tiež svoj prvý pokutový kop kvalitnému brankárovi Ľubovi Hjadlovskému, hravým spôsobom premenila.

Osobitnú príchuť a šťavu mal futbalový zápas bývalých futbalistov Košťan proti bývalým hráčom obcí Belá, Žabokreky, Necpaly.

Za vysoko objektívneho rozhodovania  Ivana Kutmana sa vo výberoch mužstiev predstavili futbalovým kumštom po rokoch títo bývalí futbalisti:

Domáce Košťany nad Turcom: Peter Bielik, Roman Wehle, Ľubo Kraľovanský, Michal Zigo, Milan Košman, Ján Strapko, Milan Bielik, Jozef Kovalčik, Rasťo Déri, Peter Pavlovič, Roman Ligas, Ľubo Hjadlovský, Paľo Melník, Miro Junas.

Hosťujúci výber z obcí Belá, Žabokreky, Necpaly: Jozef Štefanides, Aďo Romančík, Jozef Šavol, Vlado wenke, Tibor Uhliarik, Maroš Kalnický,Daniel Kalnický, Marek Danovský, Ján Boďa, Miro Kraľovanský, Stano Pniak, Ján Lukáčik, Ján Jesenský, Braňo Horník, Luboš Čunderlík, Tomáš Buch.

Odznelo v ten deň na futbalových oslavách 90 ročnice futbalu v Košťanoch nad Turcom:

Ján Marčičiak, predseda FK TJ Turčan Košťany: „Patrí sa poďakovať tým, ktorí nám pomohli toto podujatia zorganizovať, ale i všetkým, ktorí vytvorili jeho kulisu. Viete, človeku sa pri takej akcii všeličo hlavou premelie. Pri futbale som zostal pokračovateľom rodinnej tradície. Futbalom sa zabávali a prekárali naši predchodcovia, to isté robievame aj my, bodaj by sa nám darilo v tom dnešnom uponáhľanom svete spájať pre krásu futbalu a zábavy s ním čo najväčšie množstvo ľudí. Teší ma, keď sa aj pri futbale darí pracovať s deťmi a mládežou. Dnes tu mladí nechýbali, možno by sme z viacerých futbalových úrovní mali hľadať čo najpriliehavejšie systémy ako nadviazať na niekdajšie dobre prepracované súťaže detí pri futbale a športe.“

Pavol Melník, futbalový manažér FK Turčan Košťany:

„S futbalom som začínal ďaleko, v Snine. Palo Diňa,moja maličkosť a ďalší sme vtedy vyrastali za čias, keď tam futbal v divíznych dresoch  hrávali Potoma, Alušík, Mika, Majerník, Jankaj, Czete. Taká atmosféra, také návraty do histórie pripomenú všetko. Mne aj toto čo hovorím. Mám pokoj na duši, že sa tu zišlo toľko skvelých ľudí a že sa podujatie vydarilo. Naši predchodcovia si to zaslúžili. Je dobré, ak obce, mám na mysli vedenia obcí, pánov starostov či starostky, samosprávy, ale aj podnikateľov, ak múdro a prezieravo zmýšľajúci ľudia vedia spájať sily, pomôžu tam, kde je pomôcť potrebné. Páčili sa mi aj slová Milana Bielika, ktorý úprimne pospomínal mnohých, ktorí sa tej krásy a milej spomienky nedožili. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili a rôznorodo ho podporili.“        

Peter Benedik, dlhoročný reprezentačný futbalový tréner mládeže, bývalý hráč VSS Košice, ČH Bratislava a Dukly Banská Bystrica: „ Aj na takom podujatí možno pripomenúť, že na Slovensku žijú aktívne malí veľkí velikáni. Prekvapili ma tu či už Bielik, Melník, ale i ďalší ako vedia svojim postojom, svojou aktivitou byť na slovenskom vidieku vďaka svojim futbalovým srdiečkam aktívni v prospech futbalu, jeho propagácii a poslania, teda výchovy svojich futbalových nasledovníkov. Som rád, že som to mohol vidieť a zaregistrovať prečo naša práca prostredníctvom armádnej futbalovej Dukly Banská Bystrica, ktorou prešlo vyše 700 talentovaných chlapcov, aby posilnilo zvyšovanie futbalovej kvality pre súperenie s najlepšími v Európe a svete, mala svoje múdre opodstatnenie. Košťanom za túto akciu je potrebné verejne veľmi poďakovať. Snúbilo sa v nej viacero, pre spoločenský život a súčasný futbal zvlášť, potrebných prvkov. Od precízne premysleného programu cez jeho réžiu až trebárs po natáčanie všetkého čo som videl a počul na profesionálnu kameru. Metóda vhodná pre funkcionárov z rôznych oblastí nášho života ako pozitívny príklad i zdokonaľovania sa.“