MÉDIÁ STALO SA

Magazín Priatelia Dukly chce byť súčasťou hľadania bytia

Foto: Samo Telúch | Text pod foto: Futbaloví priatelia Dukly po jednom z víťazných zápasov na súperovej pôde.

Pred 73 rokmi ma zapísali na denné štúdium školy s názvom „Život“. Každý deň som mal príležitosť sa niečo naučiť. Vyučovanie sa mi však nie vždy páčilo. Často som ho považoval  za zbytočné a hlúpe. A tak dnes poriadne a správne neovládam ani vlastný materinský jazyk. Zatiaľ som sa naučil teoreticky a overil v praxi, že ak chcem uspieť v dnešnom svete, potrebujem správnu kvalifikáciu, správne ovládanie skúseností a správnych priateľov na správnych miestach.

Za jednu z priorít v období  sveta širokých lakťov pokladám zdokonaľovanie kvality žurnalistickej tvorby. Preto som sa dal spolu s ďalšími na hľadanie takej rodiny, ktorá sa rozhodla pre túto aktivitu prostredníctvom športu, jeho osobností v súvislostiach života. Športovo- spoločenským, ale aj filozoficko- vzdelávacím štýlom ladeným internetovým magazínom, ktorého úlohou je pomáhať rozdávať radosť zo zdravého života pri športe a so športom. Jednou z mojich významných výchovno – vzdelávacích zariadení pre mňa bola aj Dukla Banská Bystrica so svojimi športovcami, trénermi, realizačnými kolektívami, ale aj športovými priaznivcami-  

V mojom dlhodobom procese tvorby chce aj premenovaný internetový magazín Klub priateľov Dukly na: Priatelia Dukly umožniť autorom žurnalistické cesty v prvom rade hľadania seba samých v troch dimenziách ľudskej existencie – telesnej, psychickej i duchovnej. Robiť takú publicistiku je na čase, lebo ona harmonicky integruje city, ktoré často chýbajú v publicistike na trase dieťa – rodič – škola – športový klub – mesto, obec – región – štát – – podnikateľská sféra.

Kvalitný kolektív v tom čase druholigovej futbalovej Dukly Banská Bystrica z konca 60 – tych rokov 20. storočia na vtedajších banskobystrických Štiavničkách. Horný rad zľava: Marián Sedílek, Jozef Tománek, Rudolf Mažgut, Miroslav Chovan, Štefan Jutka, Mikuláš Czingel, Vincent Nemček, Pavol Ondík. Dolný rad zľava: Jaroslav Masrna, Miroslav Král, Jozef Petrovič, Štefan Šarišský, Ján Medviď, Imrich Deák, Jozef Štepánek. Fotografiu do archívu venoval Ľudovít Sedílek

Tento magazín  si kladie za úlohu zabezpečovať obsahové stvárnenie jednotlivých druhov športu, jeho históriu, nielen prostredníctvom osobností športovo – spoločenského života, ale aj hľadaním talentov a ich ciest k nárastu na najvyšší stupeň pyramídy športového a ľudského majstrovstva. S dôrazom na osobné hodnoty každého človeka, lebo tie sú chrbticou skutočného ľudského šťastia. Rovnako však s dôrazom na osobnú zodpovednosť.

Dôležitými rubrikami zostávajú história jednotlivých druhov športu a fotografia. Korene popisovaného štýlu a charakteristiky publicistiky možno nachádzať u predchodcov takej tvorby – v časopisoch Závislosť, Na hrane , Svet športu, v internetovom magazíne Športlandia.sk, na existujúcom internetovom portáli Duklasport.sk na vzniku a vydávaní, ktorých som sa podieľal či ešte podieľam. Moju knižnú publicistiku skrývajúcu sa za číselným vyjadrením 26 napísaných a vydaných knižných publikácií nevynímajúc.

Terajšie potreby realizácie tohto vynoveného projektu Priatelia Dukly: https://www.priateliadukly.sk/ pramenia hlavne z jednoduchého dôvodu – aby sa taká rodina rozrastala zásluhou zdravého smerovania životom.

Preto má každá, z uvedených rubrík, aj svoje podskupiny. Možno sa nájdu medzi čitateľmi týchto riadkov aj mnohí takí, ktorí skonštatujú – ilúzia. Možno… Preto si dovolím verejne zvýrazniť, že matka takej rodiny, do ktorej patria Nadšenie, Cit, Obetavosť, Viera , Nádej, Láska a mnoho iných krásnych synov a dcér, zároveň označila  Nenávisť za horšiu vlastnosť žurnalistického hľadania, akou sú Neprofesionalita, Populizmus, Ohováranie, Osočovanie, Vyhrážky, Urážky, písané a publikované Senzácie, Polopravdy, Lži.

Vlastnú Ľahostajnosť a existujúcu vypočítavosť dokonca za úplne najhoršiu, a najškodlivejšiu.

Netreba tajiť, uchovávanie princípov života  takto orientovanej rodiny Priateľov Dukly  vyžaduje mnoho  ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.

Mnohí aj z vás dobre vedia a poznajú, že dobrá rodina by mala byť základnou jednotkou kvalitnej spoločnosti, ale zároveň koreňom kultúry so zdravými vlásočnicami športu. Toto je v zdravom ľudskom bytí nezastupiteľné. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobytia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

V svetovej atletickej chôdzi desaťročia uznávaný špičkový trénerský mág olympijských víťazov v atletickej chôdzi, dnes jej jeden z mála špičkových pamätníkov ešte zo svojich pretekárskych čias, Juraj Benčík na chodeckej trati pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.

Keby sme mohli navrátiť prostredníctvom fair – play skutočnú lásku do rodín športu, svet športu by sa zmenil na raj. Chceme tvorivo prinášať publicistiku jednoduchostí jednoduchých športovcov, funkcionárov, trénerov, učiteľov telesnej výchovy, starostov miest a obcí, skrátka takých ľudí, ktorí skutočne splnili, alebo stále plnia konkrétne úlohy svojho povolania a rodiny. Chceme písať o takých, ktorí cez svoj “malý” život oveľa viac, než napr. podaktorí “veľkí” štátnici či poslanci parlamentov prinášali výsledkami svojho pôsobenia ľudské dobro celej spoločnosti, múdre a nezastupiteľné ambasádorské reprezentatívne potrebnosti po celom svete o našej krajine.

Úžasný protipól tých, ktorí v mnohých prípadoch škrtnutím pera konali nesvedomito, ľahostajne, vypočítavo z mnohých hľadísk.

Podľa mojich skúseností a prežitkov je reč statočného srdca statočných vedcov, športovcov, trénerov, lekárov i športových priaznivcov sveta, veľkého to laboratória lásky, je prvou školou, ba viac – stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej zodpovednosti, poznania, bádania, pracovitosti, fair- play zábavy a súťaženia, ale i skúsenosti.

Kiežby každá rodina prostredníctvom športu objavovala a objavila svoje povolanie a poslanie k láske, pravde, ľudskému dobru, k zdravému životu! Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre svet športu, pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie zdravej rodiny.

Od toho názoru a postoja sa odvíjajú vlásočnice žurnalistických postupov už roky existujúcej, pilotne overenej a analyticky dobou zdokumentovanej naliehavej potreby aj Priateľov Dukly nie len zo Slovenskej republiky a už vôbec nie len z oblasti športu.

Rozhodli ste sa medzi nich zaregistrovať a získať aj určité výhody? Stačí napísať obratom na mailovú adresu: studiosport161@gmail.com