MÉDIÁ STALO SA

EYOF – úžasný sviatok športu, sledovalo na športoviskách i pri televíznych obrazovkách, vyše milión priaznivcov

Foto: Ján Miškovič | Text pod foto: Pohľad na slávnostné otvorenie EYOFu. Počas večerného čara v priestranstvách Pamätníka SNP v Banskej Bystrici ho    sledovali na živo pod holým nebom tisícky divákov.

Napriek tomu, že od Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 uplynulo už niekoľko týždňov,  organizačnému tímu sú ešte aj dnes adresované pozitívne reakcie a uznania od účastníkov či návštevníkov podujatia.

Začiatkom septembra bolo symbolickou bodkou za najväčším multišportovým sviatkom uloženie oficiálneho maskota, banského škriatka Bystríka, a ďalších predmetov súvisiacich s EYOF-om v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave.

K hodnoteniu EYOF-u sa vrátili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v meste pod Urpínom svojim ostatným septembrovým zasadnutím.

Slová chvály a spokojnosti ešte stále doznievajú v každom z tých, ktorí zažili túto nefalšovanú atmosféru jedinečného športového podujatia či už priamo na banskobystrických Štiavničkách, v Slovenskej Ľupči, Badíne, Detve či Zvolene, alebo pri televíznych obrazovkách.

Keďže medzi početné skupiny návštevníkov patrili i členovia Klubu priateľov Dukly, rozhodli sme sa veľmi zaujímavý materiál od  Mgr. Dominiky Adamovičovej,  hovorkyne primátora mesta Banská Bystrica, priniesť v plnom znení tak, ako ho adresovala aj nášmu internetovému magazínu. Vrátane priložených fotografií.

Autorka príspevku Mgr. Dominika Adamovičová.

V závere júla privítal EYOF 2022 v Banskej Bystrici 2 252 dievčat a chlapcov zo 48 krajín súťažiacich počas 6 dní v 10 športoch na 13 športoviskách v  našom meste, v Badíne, Slovenskej Ľupči, vo Zvolene a v Detve. Najväčšie zastúpenie športovcov malo Slovensko, ktoré vyskladalo tím zo 149 športovcov. Silné emócie a neopísateľnú atmosféru sme mohli sledovať na 120 medailových ceremoniáloch, na ktorých bolo odovzdaných 749 medailí a maskotov. Celkovo bolo vydaných takmer 7 800 akreditácií, o priateľskú atmosféru vo všetkých kútoch Banskej Bystrice sa staralo 1 034 dobrovoľníkov a na bezpečnosť dohliadalo 1 182 osôb.

Aj keď mesiace plynú, stále sa v rozhovoroch vraciame k poslednému júlovému týždňu, počas ktorého ulice nášho mesta zaplnili tisíce športovcov a návštevníkov. Hoci sa dnes organizačný tím zúžil na pár ľudí, ktorí musia všetko administratívne ukončiť, každému jednému členovi patrí obrovské poďakovanie. Som rád, že sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli podujatie v našom meste zorganizovať. Odprezentovali sme tým nielen Banskú Bystricu, ale aj celý región a Slovensko. Som presvedčený, že EYOF 2022 ostane už navždy zapísaný hlboko v pamäti Banskej Bystrice a v spomienkach Banskobystričanov,” povedal primátor mesta Ján Nosko. 

Jedinečný koncept Športového parku EYOF na Štiavničkách, v ktorom sa odohrávalo zápolenie mladých športovcov až v 5 športoch bol vysoko oceňovaný nielen zo strany návštevníkov, ale aj športových výprav. Na jednotlivé športoviská dohliadalo viac ako 16 zahraničných a 194 národných technických delegátov.  Po prvý raz v histórii EYOF sa práve v Banskej Bystrici uskutočnili aj súťaže v gymnastike, keď sa podarilo premeniť zimný štadión na gymnastickú halu. Mnohí športovci prekonali svoje limity a víťazi turnaja v badmintone sa priamo kvalifikovali na Európske hry.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať podujatie, ktoré zažiarilo nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Prínosy EYOF-u sú naozaj veľké, splnili sme všetky ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku. Atmosféra na podujatí bola úžasná, ďakujeme všetkým za podporu a za to, že ste nám podali pomocnú ruku. Bola to tímová práca, a vďaka tomu sme dosiahli skvelý výsledok,” povedal výkonný riaditeľ EYOF 2022 Peter Hamaj počas zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Foto: Ján Miškovič | Text pod foto: Olympijský oheň zapálili počas slávnostné otvorenia EYOFu olympijskí víťazi z reprezentačných kolektívov Slovenskej republiky, dvojnásobná olympijská víťazka a majsterka sveta v biatlone, ruská rodáčka z Ťumenu Anastasyia Kuzmina a olympijský víťaz, tiež majster sveta v atletickej chôdzi, Matej Tóth.

K prínosom patrí o. i. propagácia mesta aj regiónu na stretnutiach v zahraničí či prostredníctvom livestremu a televíznych prenosov počas podujatia. Organizátorom sa po pandémii podarilo reštartovať cestovný ruch,  keď návštevníci zapĺňali hotely či reštaurácie. Vytvorila sa databáza stoviek dobrovoľníkov, zamestnané boli vyše dve stovky ľudí, podarilo sa zlepšiť športovú infraštruktúru, zaviesť nové zásady a princípy udržateľnosti, zvýšiť kvalifikáciu športových profesionálov, no predovšetkým motivovať mládež k športu.

Vďaka podujatiu bola v Banskej Bystrici vytvorená zóna pre stravovanie účastníkov, ktorá patrila  k jedným z najväčších projektov svojho druhu na Slovensku a v Európe vôbec. Organizátori vydali v gastrozóne s rozlohou 12 000 m²  (kuchyňa 1 200 m²) a kapacitou 1 100 miest za 8 dní prevádzky viac ako 120 000 jedál. Počas podujatia bolo denne použitých približne 75 000 kusov inventáru a na príprave a výdaji jedla sa podieľalo 250 pracovníkov. O zdravie športovcov sa denne staralo na športoviskách viac ako 50 profesionálnych záchranárov a fyzioterapeutov, 70 dobrovoľníkov z radov študentov, budúcich záchranárov, laborantov a pod.

Stredoškolské a vysokoškolské internáty poskytli 5 282 postelí, hotely a penzióny celkovo 398 izieb pre 37 550 prenocovaní v rámci 8 dní trvania podujatia. Do školského programu OCEP bolo zapojených 46 slovenských a 28 zahraničných škôl.

Organizátori dbali aj na udržateľnosť podujatia a zelené prvky v podobe výsadby 600 stromov v Banskej Bystrici a okolí, výsadby kvetinového záhonu v tvare EYOF či osadenia 200 vtáčích búdok. Na všetkých športoviskách a v objektoch bolo osadených 1 000 zberných nádob na separovaný odpad. V rámci celého podujatia sa vyzbieralo 44,25 ton separovaného odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad z veľkokapacitného stravovacieho stanu bol zhodnotený na výrobu el. energie, ktorej sa vyrobilo až 6,25 megawattov. 

Televízne vysielanie počas EYOF-u sledovalo približne 1,2 mil. divákov a livestream si zaplo celkovo 700 000  divákov. Fan zónu počas podujatia navštívilo 87 000 ľudí, športoviská privítali cez 150 000 divákov, vďaka čomu boli kapacity naplnené na 90 percent. O podujatí v Banskej Bystrici informovalo 146 zástupcov médií z 37 krajín.

Foto: archív MsU Banská Bystrica | Text pod foto: Takto zapózovala a svoju radosť prejavila časť pretekárov, reprezentantov Slovenskej republiky na EYOFe, pre fotoobjektívy zvedavých fotoreportérov.