AKTUALITY MÉDIÁ

Dnes odznela v Banskej Bystrici óda na život, rady živých opustil Jiří Vlček

Vo veku 87 rokov opustil rady živých, na tejto zemi, Jiří Vlček. Bol druhým najstarším žijúcim trénerom v histórii Dukly Banská Bystrica. Trénerská osobnosť, s ktorou sa viaže aj zápis zjazdového lyžovania do histórie športov v armádnej Dukle Banská Bystrica. Po futbalistoch a atlétoch bolo práve zjazdové lyžovanie športom, ktoré ako prvé z troch spomenutých vyslalo na zimné olympijské hry pretekára s logom Dukly. Meno a priezvisko tohto pretekára, ktorý sa v roku 1968 zúčastnil ZOH znie: Jaroslav Janda, ktorého trénerom bol práve Jirí Vlček.

Dnes, 27. decembra 2023 v banskobystrickom krematóriu o 13.00 hod, počas rozlúčky so zosnulým, odznela óda na jeho, nie len život v Dukle a s Duklou.

Keď sme pred pár rokmi sedeli vedľa seba na jedných oslavách Dukly – Jirko – ako sme ho familiárne volali, večný optimista, pozitívne naladený človek zacitoval:

„Óda na život je óda, ód, veľká neznáma i pevný bod, veľa ľudí v armádnej Dukle, osobnosti známe, tu na týchto oslavách načúvajú slovám o svojich úspechoch a sláve!

Príde smrť, chvíle zármutku, slzy najbližších žiaľ, všetka sláva odíde v diaľ!“…

Dnes zostalo po slovách poslednej rozlúčky so zosnulým v priestranstvách banskobystrického Krematória ticho, v očiach mnohých prítomných slzy, v srdci žiaľ.

Odznelo posledné zbohom, posledná pocta známej športovej osobnosti hlavne z radov československého zjazdového lyžovania, Dukly Banská Bystrica zvlášť.

Odzneli návraty do období rokov 1966 až 1984. Tam, medzi priezviskami Bašta, Heczko, Janda, Máša, Pančucha, Šťastný a Vojtěch zanecháva na večnosť v bohatej histórii Dukly svoj životný rukopis tréner Jiří Vlček, ku ktorému neskôr pribudli i mená a priezviská Vlastimila Horáka a Mariána Králika, aby v početne menšom družstve vyrástli ďalší reprezentanti. Z nich bol dvojnásobným olympionikom Bohumír Zeman (1976 a 1980) a na pozíciu kvalitného trénera sa vypracoval Pavol Šťastný.

Návraty a lúčenia. Boli a sú to tie – naše, ktoré nás posúvajú vpred. Kam, to nemôže nikto povedať ani napísať!

Najprázdnejšie, ale zároveň najúplnejšie ľudské posolstvo je vyjadrené slovom – zbohom.

Česť Tvojej pamiatke, Jirko!

Nech Ti je naša zem ľahká!